Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

#framtidstankar från Almedalen

Spänstiga diskussioner om hur Agenda 2030 leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och EU
Denna vecka rapporterar vi från Almedalen. Efter nästan ett dygn är det redan påtagligt att hållbarhetsfrågor ligger i toppen av de ämnen som står på agendan för årets Almedalsvecka.

Almedalen

Under förmiddagen idag höll Hagainitiativet, Misum – Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute (SEI) ett seminarium.

Landshövdingen hälsade välkommen till sin trädgård i Visby där arrangörerna samlat en namnkunnig panel med representanter från finanssektorn, energibranschen och ungdoms- och näringslivsperspektiven samt de internationella och politiska perspektiven. Frågan var hur Agenda 2030 kan leda till en fortsatt välfärdsutveckling i Sverige och EU.

Alla panellister menade att Agenda 2030 är värdefull och relevant, inte minst genom förankringsarbetet och att målen har visualiserats på ett bra sätt. Att Agenda 2030 innehåller så många fler perspektiv än miljö- och klimatfrågorna som till exempel jämställdhet, utbildning, fredliga och inkluderande samhällen samt globalt partnerskap lyftes också fram som positivt.

Dock saknas inte utmaningarna – de 17 målen och 177 delmålen innehåller en hel del målkonflikter som kräver en fördjupande analys. För att kunna realiseras måste de arbetas in i företagens affärsprocesser.

Klas Eklund, hållbarhetschef på SEB, saknar en diskussion kring hur målen hänger samman och det faktum att vi idag ser ett antal beslut som helt går emot Agenda 2030, såsom Brexit, brunkolen och samhällsutvecklingen i Europa.

Anders Egelrud, vd, Fortum Värme, poängterade att hållbarhetsfrågorna på många sätt redan är en del av näringslivets beslutsprocesser. Energibranschen kan till exempel inte välja att investera kortsiktigt och då blir hållbarhetsperspektivet till viss del självklart.

Och Jenni Nylander, verksamhetsutvecklare för Ungdomar.se och WeChange, Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieungdomar, berättade att hela 76 procent ställer sig bakom de globala målen och vill bidra men kräver gemensamma ytor för samverkan.

Kort sagt – spännande diskussioner om Agenda 2030 så här i början av Almedalsveckan. I morgon rapporterar vi härifrån igen!