Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

#framtidstankar från Almedalen

Denna vecka rapporterar vi #framtidstankar från Almedalen. Efter knappt ett dygn är det redan påtagligt att frågan om företags ansvar för klimatet kommer att vara tongivande även i år. Några reflektioner från söndagen och måndagen kommer här.

Annie Lööf var igår först ut som partiledartalare och klimatet var i fokus. Lööf hyllade Sveriges företag som ligger i framkant när det gäller innovationsutveckling för en grönare värld.

Under förmiddagen idag har flera aktörer inom näringslivet lyft sitt engagemang för ett mer hållbart samhälle. På ett seminarium som KPMG anordnade, lanserade man bland annat sin nya räknemetod som visar på samhällsvinster med företags hållbarhetsarbete.

Ett annat spännande seminarium var Accentures seminarium om vilka frågor som är viktigast för Sveriges största elbolag idag. I en undersökning där 30 elbolag hade tillfrågats, visade det sig att det näst viktigaste efter kundnöjdhet var hållbarhet.

Henrik Tegnér_Accenture

Henrik Tegnér från Accenture

Karin Jarl Månsson, vd på EON:s försäljningsavdelning, berättade att plånboksfrågan under många år har varit den viktigaste konkurrensfördelen för att vinna och behålla kunder men att man nu ser ett trendbrott. Kunderna anser nämligen att det är än viktigare att ha möjlighet att vara med och påverka elförbrukningen för ett hållbart samhälle.

En annan viktig diskussion under seminariet var den stora omställningen för elbolagen. Utvecklingen går från en envägskommunikation, där elbolagen levererar el, till kunder som sedan förbrukar den, till en slags tvåvägskommunikation där kunder numera ska kunna sälja tillbaka överbliven el till bolagen. Detta gäller till exempel sol- och vindkraft, som växer över hela Europa. Här kommer det ständigt att bli viktigare att motivera kunder till att göra investeringar i ny teknik, som på sikt bidrar till deras egen energiförsörjning och gör att de levererar el tillbaka in till bolagen.

Detta för med sig att elbolagen i större utsträckning måste arbeta med att bygga upp kundernas lojalitet och engagemang och på allvar intressera sig för vad som är viktigt för den enskilda kunden. Ett sätt att göra det är att visa på hur enkelt det är att som elkonsument påverka sin egen energikonsumtion, både för att spara pengar och miljöresurser.

Oskar Ahnfelt från Vattenfall berättade att de tagit fram en ny app till Svenska kyrkan, som ger råd och tips på hur de kan anpassa sin energiförbrukning. Detta har gjort att kyrkorna kan spara energi och pengar.

Det var allt för idag – i morgon rapporterar vi härifrån igen!