Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Kan jag spara tjänstepension eller privat fondsparande i AP7 Såfa?

Vi har fått flera frågor under sommaren där sparare frågat om det går att spara sin tjänstepension i AP7 Såfa eller om det är möjligt att välja AP7 aktie- eller räntefond för sitt privata fondsparande. Det enkla svaret på den frågan är nej, det är inte möjligt.

Följdfrågan är om det finns planer på att i framtiden erbjuda tjänstepension eller privat sparande hos AP7. Richard Gröttheim, vd AP7 svarar så här på den frågan.

Jag tycker att frågan är relevant och att det är roligt att vi får den från spararna. Det är väl ett tecken på att AP7 Såfa anses vara ett bra alternativ som har haft en fin värdeutveckling.

Vilket uppdrag AP7 har är ett politiskt ställningstagande. Och det finns idag inga planer på att erbjuda det statliga förvalsalternativet eller någon annan produkt som ett alternativ för tjänstepensionen eller privat sparande.

Pensionssystemet är uppbyggt av olika delar, den allmänna pensionen (bestående av inkomstpension och premiepension), tjänstepensionen samt privat pensionssparande. AP7:s uppdrag är att förvalta premiepensionspengar och AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet som erbjuds i systemet för de som inte vill eller välja fonder för sin premiepenson.