Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Kan jag spara tjänstepension eller privat fondsparande i AP7 Såfa?

Vi har fått flera frågor under sommaren där sparare frågat om det går att spara sin tjänstepension i AP7 Såfa eller om det är möjligt att välja AP7 aktie- eller räntefond för sitt privata fondsparande. Det enkla svaret på den frågan är nej, det är inte möjligt.

Följdfrågan är om det finns planer på att i framtiden erbjuda tjänstepension eller privat sparande hos AP7. Richard Gröttheim, vd AP7 svarar så här på den frågan.

Jag tycker att frågan är relevant och att det är roligt att vi får den från spararna. Det är väl ett tecken på att AP7 Såfa anses vara ett bra alternativ som har haft en fin värdeutveckling.

Vilket uppdrag AP7 har är ett politiskt ställningstagande. Och det finns idag inga planer på att erbjuda det statliga förvalsalternativet eller någon annan produkt som ett alternativ för tjänstepensionen eller privat sparande.

Pensionssystemet är uppbyggt av olika delar, den allmänna pensionen (bestående av inkomstpension och premiepension), tjänstepensionen samt privat pensionssparande. AP7:s uppdrag är att förvalta premiepensionspengar och AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet som erbjuds i systemet för de som inte vill eller välja fonder för sin premiepenson.

 

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.