Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, guidar oss i räntedjungeln. Foto: XstockImages/Istock, Danske Bank

Maria Schultz

Maria Landeborn: Så ska du tänka när räntorna höjs

Klarar du av en räntehöjning? Att räntan påverkar bolånekostnaden förstår de flesta. Men räntan påverkar privatekonomin också på andra sätt. Det här händer i ekonomin när räntorna stiger.

För första gången på flera år pratas det om räntehöjningar. Nyligen höjde USA:s centralbank Federal Reserve – eller Fed – sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det är den första höjningen på tre år. I Sverige kan vi förvänta oss att Riksbanken följer efter och höjer den svenska styrräntan under året. Och räntehöjningarna är viktiga verktyg som har en reell påverkan på ekonomin och i vår vardag. Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, guidar oss i räntedjungeln.

Vad är det som gör att räntorna stiger just nu?

– Inflationen är den högsta på flera decennier. Det är ett mått på att priserna ökar snabbt. Räntan är ett sätt att hantera situationen och centralbankerna kommer under 2022 höja styrräntorna för att dämpa prisökningarna. Den här utvecklingen har marknaderna börjat förvänta sig och därför har boräntorna, och andra räntor, redan nu börjat klättra uppåt.

Kan kriget i Ukraina bidra till stigande räntor?

– Ja, det kan det göra. När kriget bröt ut föll räntorna initialt eftersom rädsla och minskad riskaptit gjorde att kapital sökte sig till säkra hamnar som statsobligationer. Stigande priser på obligationer är detsamma som sjunkande räntor. Nu när den första oron lagt sig har räntorna stigit igen, dessutom till nivåer som är högre än innan kriget bröt ut. Anledningen är att kriget har lett till stigande priser på bland annat energi och mat. Det kommer att leda till att inflationen blir ännu högre än väntat de kommande månaderna, och det i sin tur betyder att centralbankerna kan komma att strama åt snabbare.

Vilken bolåneränta tycker du att man bör ta höjd för på några års sikt för att ha en trygghet i ekonomin?
– Boräntorna har varit nere på historiskt låga nivåer under pandemin och många har nog vant sig vid låga räntekostnader. Redan i slutet av 2021 började långa marknadsräntor att stiga, vilket gjorde att flera banker höjde de långa boräntorna. I år väntas de korta räntorna följa efter uppåt till följd av att Riksbanken sannolikt höjer räntan en eller två gånger innan året är slut. Man bör åtminstone vara beredd på att boräntan kan bli dubbelt så hög som idag tycker jag, och det är bra att amortera på lånet om man har möjlighet.

På vilket sätt kan stigande räntor bidra positivt till vår privatekonomi?
– En positiv effekt skulle kunna bli att bankerna börjar erbjuda en ränta på våra sparkonton igen, även om den kommer vara låg. Just nu ligger majoriteten av alla sparpengar på konton med nollränta, och den höga inflationen gör att köpkraften minskar snabbare än på länge.

Vilka grupper i samhället är allra mest utsatta för en räntehöjning?
– De som påverkas mest är de som har stora bolån med rörlig ränta. Höjer Riksbanken räntan så slår det igenom på månadskostnaden nästan omedelbart. Samtidigt ska man komma ihåg att bankerna räknar med att hushållet ska klara en boränta på fem procent eller mer i samband med att de beviljar ett bolån, så de flesta hushåll ska ha goda marginaler för att klara av ett högre ränteläge. Ungefär hälften av alla bolån är dessutom bundna och påverkas inte direkt av stigande räntor.