Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Monica Zettervall: Är min pension normal?

Idag gästas vi av pensionsexperten Monica Zettervall från Pensionsmyndigheten som guidar dig till svaret på frågan, ”Är min pension normal?”

Monica vid dator

Vi jämför oss relativt mycket med andra och ibland kan det kanske till och med kännas bra att göra det. När du tittar i ditt orangea kuvert kanske du undrar om din pension är ”normal”, alltså är den lägre eller högre i jämförelse med andra som har samma yrke som du?

Utifrån den frågan har vi gjort en jämförelse och tagit fram en ungefärlig beräkning på hur stor din pension kan förväntas bli utifrån vad du arbetar med.

Vi har tittat på de vanligaste yrkena bland kvinnor och män samt hur mycket de tjänar. Sedan har vi utgått från medellönen i de olika yrkeskategorierna och gjort beräkningar på hur mycket dessa personer kommer att få i pension, dels om de pensionerar sig vid 65 år, men också vid den alternativa pensionsåldern.

I första tabellen nedan hittar du enligt SCB de 20 vanligaste yrkena efter antal personer år 2013. Av dessa är antalsmässigt 66 procent kvinnor och 34 procent män. En dominerande grupp är sjukvårdsanställda, vilken utgör cirka 30 procent. Andra större yrkesgrupper är försäljare, förskollärare och kontorspersonal.

Den andra tabellen visar dels pension vid 65 års ålder, men även vid alternativ pensionsålder för de 10 största kvinnoyrkena i åldern 40-44 år. Den tredje tabellen visar pension vid samma ålder för de 10 största mansyrkena.

20 största yrkena i Sverige 2013

20 största yrkena i Sverige 2013

10 största kvinnoyrkena i åldrar 40-44 år

Pensioni 10 största kvinnoyrkena

10 största mansyrkena i åldrar 40-44 år

Pension 10 största mansyrkena

Vill du se din individuella pensionsprognos rekommenderar jag att du går in på www.minpension.se

Monica Zettervall

 

Relaterade ämnen