Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Nyblivna pensionärers liv och hälsa ska kartläggas

Den psykiska hälsan hos svenskar i pensionsåldern ska kartläggas i en ny studie. Forskare från Göteborgs universitet ska med ledning av Boo Johansson, professor i psykologi ta reda på vad som är avgörande för ett gott liv.

Jag har pratat med professor Boo Johansson och fick möjlighet att ställa några frågor till honom.

Vad tror du är nyckeln till ett gott liv?
Det finns många aspekter, men den sociala förankringen och nätverken runt omkring oss är viktiga delar.

De relationer vi har i vårt arbete skapar en social förankring. Vårt arbete ger oss även rutiner, vilket det visat sig att vi mår bra av att följa. Även om vi tycker att det är skönt att slippa dem när vi har semester.

De sociala dimensionerna tror jag är viktiga aspekter när vi går i pension och vår förmåga att bygga upp ett socialt närverk utanför arbetslivet.

Vad är dina främsta råd till en nybliven pensionär?
Jag vill helst undvika att ge några generella råd. Det är väldigt individuellt och mycket beroende på våra kroppsliga förutsättningar. Skulle jag säga något så är det att försöka skapa en meningsfull tillvaro utifrån sig själv, oavsett vad man har får ingångsvärden.

Att fortsätta att vara aktiv oavsett om det är fysisk eller intellektuellt vet vi numera är bra för vårt välmående.

Tror du att pengar har någon betydelse för den upplevda hälsan?
Ja det tror jag, den ekonomiska frågan blir ju än mer aktuell när du slutar att arbeta. Frågor som, har jag byggt upp en tillräcklig buffert, vad blir min pension, kommer min ekonomi att bli ansträngd etc. är frågor som väcks när man närmar sig pensionsåldern så visst har pengar en betydelse för hur man mår.

Vad är det för studie ni ska göra?
Forskning om åldrande och äldre har alltmer fokuserat på hälsa och välmående hos äldre åldersgrupper, till exempel 80 åringar och äldre. Vi kommer i detta projekt att inrikta oss mot hälsa och välmående bland personer i dryga 60-årsåldern som är på väg att pensioneras eller som nyligen gått i pension.

Det är en åldersgrupp som är relativit bekanta med nätet så vår tanke är att personerna som ingår i studien ska svara på frågor via webbenkäter. Fokus kommer att vara frågor om det allmänna välmåendet inför pension eller som nybliven pensionär beroende på vilken fas individerna befinner sig i.

Hur många personer kommer ni att följa och under hur lång tid?
Så många som möjligt, givetvis har vi begränsade resurser men vi hoppas på utökade resurser under studiens gång. Initialt är målet att följa minst 2 000 individer under en 6-årsperiod.

Under studiens gång ska resultaten från Boo och hans forskarkollegers studie stämmas av med den stora europeiska tvärvetenskapliga SHARE-studien som under 20 år följer Europas åldrande befolkning.

I maj är Boo ordförande för en stor internationell åldrande kongress i Göteborg med temat Age Well, eller åldras väl. Kongressen kommer att belysa utmaningar individer och samhälle står inför utifrån välmående, sociala och kulturella aspekter.

Jag ser fram emot att skriva mer om de resultat som Boo och hans kolleger presenterar under studiens gång.

Louise Svensson