Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Oljebolagen får inte ihop kalkylen

Tvivlen kring oljebolagens investeringskalkyler har stegrats genom åren. Allt fler investerare uppmanar bolagen till ökad transparens kring sina kalkyler.

Förra året presenterade Carbon Tracker rapporten 2 Degrees of Separation som gjordes på uppdrag av AP7 och flera andra investerare. Det var den första rapporten som rangordnar olje- och gasindustribolagen efter hur stor del av oljebolagens investeringar som kommer att vara bortkastade om vi strävar efter att nå Parisavtalets tvågradersmål.

Den enkla logiken är att ett lägre oljepris ökar risken för att framtida investeringar inte blir lönsamma. Som vi skrivit om tidigare här på Förvalt är risken för strandade tillgångar överhängande. Så vilket oljepris bör oljebolagen räkna med?

Enligt kapitalförvaltaren Sarasin & Partners i London baserar oljebolagen sina investeringar på ett för högt framtida oljepris, och är allmänt förtegna med sina kalkyler.

Oljebolagen behöver öka transparensen kring hur de får ihop kalkylen och risken för bortkastade investeringar.

Det skulle tydliggöra vilka investeringar inom oljeindustrin som har goda förutsättningar att bli ekonomiskt hållbara och vilka som inte har det. De investeringar som hotar våra långsiktiga ekonomiska resultat sammanfaller nämligen ofta med de som hotar miljön och klimatet.

Mikael Lindh Hök