Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Skatt och pension – det här bör du tänka på

Hur påverkas skatten när du blir pensionär? Skatt på pension är högre än på arbete. Det gör att många pensionärer får kvarskatt. Här är några viktiga situationer att hålla koll på för att optimera skatten som pensionär.

Precis som vid arbete betalar du också skatt när du är pensionär. Men till skillnad från när du arbetar kan du påverka vilken skatt du kommer att betala. Det handlar om att vara smart och planera när och hur du inleder ditt liv som pensionär.

Tre situationer är extra betydelsefulla vid beräkning av din skatt.

Situation nr 1 – övergången från arbete till pension

Just övergången från arbetslivet till att bli pensionär kan ibland upplevas lite bökig – åtminstone ur ett skatteperspektiv. För att skatten ska bli rätt behöver de flesta nyblivna pensionärer begära jämkning hos Skatteverket. Annars kan skatten som dras den månad du börjar ta ut din pension bli för låg.

Det här problemet kommer av att din tidigare arbetsgivare drar skatt som om du skulle lönearbetat hela året. Samtidigt drar Pensionsmyndigheten skatt som om du skulle varit pensionär hela året. Eftersom skatt på pension är högre än skatt på arbete är då risken att den totala skatten blir för låg i förhållande till din totala årsinkomst. Lös situationen genom att begära skattejämkning.

Situation nr 2 – din ålder

Om du har möjlighet kan det vara bra att fortsätta jobba under det år du fyller 66 år, eller ännu längre. Skatten på pensionen blir lägre om du väntar med att ta ut den till det år du fyller 66 år. Men skatten på din lön blir också lägre än den skatt du behövt betala om du tog ut lika stor pension som lön.

För att exemplifiera – två personer har båda en pension på 180 000 kronor per år. Den ena personen är 62 år gammal och den andra har väntat med att ta ut pension och är 66 år gammal. Eftersom den som fyllt 66 år har ett förhöjt grundavdrag innebär det att hen får ut ungefär 1 350 kronor netto mer varje månad. Inte fy skam för en pensionär.

Situation nr 3 – flera utbetalare

Får du pension från Pensionsmyndigheten, en eller flera tjänstepensionslösningar och ett privat pensionssparande. Du kanske också fortsätter jobba lite och får därför även lön utbetalt?

För de flesta pensionärer är Pensionsmyndigheten den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet. Som huvudutbetalare drar Pensionsmyndigheten skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och tar inte hänsyn till andra utbetalare. Dina andra utbetalare gör schablonavdrag om 30 procent.

Flera utbetalare ökar risken att den totala skatt som dras blir för låg. För att lösa situationen bör du titta på utbetalningsbeskeden från alla pensionsutbetalare och se hur mycket skatt de drar. Jämför sedan mot Skatteverkets hemsida där du kan göra en beräkning av hur mycket skatt du ska betala. Om du upptäcker att din skatt är för låg kan du begära skattejämkning hos Skatteverket. Du kan också begära höjning av ditt skatteavdrag på utbetalning från Pensionsmyndigheten direkt på myndighetens hemsida.