Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Svenskarna villiga att fimpa långflyg

Enligt en studie vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola ser man en stor potential till minskade utsläpp genom att svenskarna är villiga att förändra sitt resbeteende. Det visar sig nämligen att det finns en stor acceptans bland resenärerna att välja närmre destinationer och andra medel än just flyg.

– Detta innebär att det finns en realistisk potential för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor med cirka en fjärdedel, säger Erik Lundberg, forskare vid Göteborgs universitet.

Något forskarna upptäckte i studien, ”Flygresorna och klimatet: Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ”, är att om alla som åkte till värmen istället valde att flyga till Europeiska destinationer skulle utsläppen från svenskarnas flygresor kunna minska med en femtedel.

– Om alla flygresor som görs till Europa ersattes med tågresor till samma destination så skulle man kunna minska de totala flygutsläppen med en fjärdedel, säger Anneli Kamb forskare vid Göteborgs universitet.

Studien visar att resenärerna främst kan tänka sig att ändra resmål som ligger närmre Sverige, men de vill fortfarande flyga.

När det gäller andra transportslag så kan man tänka sig bil och tåg, men då alltså främst om man reser inom Norden.

– Det är lite förvånande att så pass många kan tänka sig de alternativa resor vi har lyft fram, säger Jörgen Larsson vid Chalmers tekniska högskola.

Fem typer av resor står för 96 procent av klimatutsläppen

  • Resor för att uppleva sol och värme (38 procent)
  • Besöka släkt och vänner (26 procent) 
  • Tjänsteresor (18 procent)
  • Storstadsbesök (10 procent)
  • Besök på tema- och nöjesparker (4 procent)
* Undersökningen är finansierad av Energimyndigheten.