Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Sverige är bästa land att åldras i

Lagom till FN:s internationella äldredag kom första världsrankingen, Global Age Watch Index, där äldres levnadsvillkor jämförts. Sverige kommer på första plats, Norge på andra och Tyskland kniper tredjeplatsen.

Indexet baseras på 13 olika parametrar som delats in i fyra huvudgrupper – ekonomi, hälsa, arbete & utbildning samt så kallad äldrevänlig miljö. Utifrån huvudgrupperna har man hämtat in jämförbar statistik från ett 90-tal länder i världen. Europa ligger i topp, Kanada och USA finns bland topp-tio medan Sydamerika, Asien och Afrika har betydligt sämre resultat.

Inom kategorin ekonomi tittar man på villkoren i pensionssystemen, andelen fattiga äldre och fördelningen av välfärd till de äldre. I gruppen hälsa finns uppgifter om psykisk hälsa och förväntad livslängd samt friska år efter 60 års ålder. I tredje kategorin har man kartlagt hur många äldre som har arbete och deras utbildningsnivå. I kategorin äldrevänlig miljö har man tittat på sociala nätverk, fysisk säkerhet, rättigheter och hur väl transportsystemen är utbyggda för äldre.

Luxemburg är bäst när det gäller ekonomi och Schweiz ligger i topp på hälsoområdet. Norge ligger bäst till i kategorin arbete & utbildning och Holland när det gäller äldrevänlig miljö.

Sverige är inte bäst i någon av de fyra kategorierna men ligger mycket bra till på alla fyra områden och rankas därför som bästa land att åldras i.

Att situationen för de äldre totalt sett är bäst i Sverige förklaras med att det finns en lång historik att satsa på välfärdsuppbyggnad. Det är till exempel precis 100 år sedan Sverige var först i världen med att införa ett pensionssystem.

För många europeiska länder är den växande andelen äldre en utmaning. I Rumänien är det till exempel en miljon fler pensionärer än arbetare och det säger sig självt att det blir ohållbart i längden. Även i Sverige blir det fler och fler pensionärer på varje arbetare och vi debatterar bland annat en höjning av pensionsåldern i takt med ökad medellivslängd för att möta utmaningen.

Våra pensioner är beroende av en god ekonomisk tillväxt. En nedgång i svensk ekonomi påverkar pensionerna negativt. Men trots en kommande sänkning av pensionerna under nästa år står det klart att äldre i Sverige har det bra. Mer osäkert är om morgondagens pensionärer kommer att få det lika bra.

Louise Svensson