Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Sverige kan visa jämställdhetens konsekvenser

År 2013 publicerade EU en ny rankinglista som visade att Sverige var Europas mest jämställda land. Tätt efter ligger Danmark och Finland.

Annars har nyheten under en rad år varit att Sverige sedan 2007 inte längre är mest jämställda i världen, enligt World Economic Forums ranking. I den mätningen har vi parkerat oss på fjärdeplatsen efter Island, Finland och Norge. Sämst i världen när det gäller jämställdhet är Jemen, följt av Pakistan, Tchad och Syrien.

Oavsett vilken ledd man skär limpan på, ligger vi i framkant. Sveriges ledande position som jämställdhetsland är antagligen en del av förklaringen till den mediestorm som drabbade Jens Spendrup efter Ekots lördagsintervju.

Försvararna av Svenskt Näringslivs ordförande har varit lätträknade och man kan utgå från att han inte var beredd på händelseutvecklingen. Rubriken på Ekots inslag löd: Hur ska näringslivet vinna debatten, Jens Spendrup? Eventuellt bör någon annan svara på den frågan.

En intressant fråga blir vad som händer om förhållandena mellan könen blir de omvända. Sedan flera år tillbaka finns forskning som visar att unga kvinnor i storstäder som Atlanta och New York redan har passerat männen lönemässigt .

Inom akademin går utvecklingen åt samma håll. 2009 var det för första gången fler kvinnor än män som disputerade i Sverige. Vissa forskare menar att det rör sig om en global megatrend och att vi går mot en kvinnodominerad värld.

En konsekvens av de traditionella könsrollernas tillbakagång är ökande löneklyftor mellan socialgrupperna. När manliga läkare slutar gifta sig med kvinnliga sköterskor och i stället gifter sig med kvinnliga läkare, ökar inkomstskillnaderna på hushållsnivå.

Kaka söker maka, är den nya melodin enligt en studie som The National Bureau of Economic Research presenterade i januari i år. 1960 gifte sig 25 procent av de universitetsutbildade männen i USA med en kvinna med samma utbildningsnivå. 2005 hade den siffran stigit till 48 procent. Medan löneskillnaderna minskar mellan könen, ökar de mellan hushållen.

Utvecklingen kommer att fortsätta, tror The Economist. Med tanke på Sveriges tätposition på jämställdhetsområdet, borde vi vara den perfekta fallstudien för att se vad den globala utvecklingen kan medföra.

Johan Florén 

Relaterade ämnen