Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Temperaturen stiger på bolagsstämmorna

Årets bolagsstämmosäsong verkar gå till historien som året då ägarna och bolagens ledningar gick i klinch över klimatfrågan. Det kommer att läggas ett rekordstort antal motioner från ägare i år och bolagsledningarna är inte alltid positiva till förslagen.

ExxonMobil och Chevron, världens största oljebolag, kommer att behöva hantera sex-sju nya klimatförslag från investerare. AP7 har lagt ett av förslagen. Det handlar om att bolagen ska öka rapporteringen om sin politiska lobbying. Vi förväntar oss att företag inte motarbetar nödvändiga klimatåtgärder och vill få bättre rapportering kring det.

I Europa råder en annan samarbetskultur, och där har AP7:s förslag på Rio Tintos, Anglo Americans och Glencores stämmor fått starkt stöd av bolagsledningarna. Glencores stämma hålls idag, och där förväntas förslaget få lika överväldigande stöd som på Rio Tintos (99 %) och Anglo Americans (96 %).

Charlotta Dawidowski Sydstrand