Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Tre viktiga punkter att ha koll på för en högre pension

Visste du att pensionen kan skilja sig åt med 10-tusentals kronor mellan två personer som tjänat lika mycket under sitt arbetsliv och som varit föräldralediga lika länge?

Jo, det är sant. I princip är det tre saker att tänka på som gör att du kan höja din pension med tusenlappar. Det gäller både för premiepensionen och för tjänstepensionen.

Avgifter
Se till att du betalar så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande. Välj fonder inom tjänstepensionen och premiepensionen som har låga avgifter. Vi har skrivit mycket om avgifter tidigare och en liten procentenhet högre i avgift sänker din pension med tusenlappar.

Efterlevandeskydd
Ett bra efterlevandeskydd kan vara bra att ha på tjänstepensionen om du har små barn eller om din partner har en låg inkomst. Lika betydelsefullt är det att ta bort efterlevandeskyddet när du inte behöver det längre. För premiepensionen är det i stort sätt samma princip som gäller. Det kan kännas tryggt med ett efterlevandeskydd men om målet är en hög pension är det sällan det. Skulle familjen vara helt beroende av dina inkomster kan det eventuellt vara en bättre idé att teckna en livförsäkring som täcker hela ekonomin istället för bara pensionen.

Arbetstid och tid i arbetslivet
Tiden du arbetar påverkar din pension, ju mer du tjänar desto högre blir tjänstepensionen. För tjänstepensionen finns starka samband mellan lönens nivå och pensionen oavsett hur mycket du tjänar. När det gäller den allmänna pensionen finns ett intjänandetak på 7,5 inkomstbasbelopp, vilket gör att arbetar du deltid och tjänar mer än taket påverkas inte den allmänna pensionen eller andra ersättningar såsom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. I det allmänna pensionssystemet kompenseras också föräldern med lägst inkomst med extra pensionsrätter under barnets första fyra år. Men generellt kan man säga att deltidsarbete innebär en lägre total pension så det finns skäl att se över effekterna deltidsarbete har på pensionen och se till att på ett eller annat sätt kompensera det med tillexempel eget sparande.

Ju längre du arbetar desto större blir din pension. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar uppskattas effekten vara ungefär 7-8 procent mer i pension för varje år som du väljer att skjuta upp pensionen.

 

Louise Svensson