Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Vad är ”bromsen”?

Man talar ofta om ”bromsen” i anslutning till vårt pensionssystem, men vad är den där bromsen, vad innebär den och vilken effekt har den på systemet och din pension?

Bromsen är pensionssystemets automatiska balanseringsmekanism. Den ser till att utbetalningarna på långsikt inte överstiger tillgångarna och garanterar att pengarna i systemet räcker.

Pensionssystemet i Sverige är en överenskommelse mellan generationer. De som arbetar betalar in pengar till pensionssystemet och pensionerna anpassas till vad pensionssystemet har råd att betala ut.

Vid en ekonomisk nedgång påverkas tillgångarna i systemet negativt. När färre människor arbetar kommer mindre pengar in till systemet. En kraftig nedgång i ekonomin kan göra att pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Då slår bromsen till. Man betalar då endast ut så mycket i pension som systemet klarar av. När ekonomin vänder, stängs bromsen av.

Bromsen påverkar vår inkomstpension, dit 16 procent av vår inkomst betalas in. Bromsen har ingen effekt på premiepensionen, tjänstepensionen eller garantipensionen.

I dagens system beräknas pensionerna på inkomstuppgifter som är flera år gamla. Det innebär en eftersläpning och att pensionerna kan sänkas i en högkonjunktur för att sedan höjas i en lågkonjunktur.

Pensionsmyndigheten går idag ut med att de vill ändra sina beräkningsregler. De vill få en tydligare koppling till läget i svensk ekonomi och minska de senaste årens pensionssvängningar. Något som skulle resultera i att det blir enklare för en pensionär att förutse sina inkomster.

De som är pensionärer idag har fått sin pension sänkt under 2010 och 2011 på grund av bromsen. I år och nästa år sker en viss återhämtning. Vad som händer därefter är osäkert men utvecklingen för svensk ekonomi och sysselsättning spelar stor roll.

Kolla gärna, Film om Balanseringen, följ länken och klicka på filmen till höger på sidan. https://secure.pensionsmyndigheten.se/BalanseringenISystemet.html

 

Louise Svensson

Relaterade ämnen