Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Vårt pensionssystem – ett av världens modernaste

Vi träffade LO:s före detta chefsekonom tillika AP7:s tidigare vice styrelseordförande P-O Edin en eftermiddag för att prata pension. I vår årsredovisning på sidan 4 finns en längre intervju med P-O.

P-O Edin var vice styrelseordförande här på AP7 1999-2011. Han var med från början i utformningen av det statliga förvaltningsalternativet för premiepensionen med grundinställningen att det skulle vara ett bra alternativ för de som inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om aktiemarknaden för att kunna välja själv.

– Utgångspunkten var att de människor som hamnar i AP7 inte ska få sämre utveckling än de som gör aktiva val.

Det är samma inställning vi har idag och för att vi ständigt ska påminnas om den står det skrivet på väggen i vår entré:

Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra – det är det vi jobbar för

Vad är ditt råd till en pensionssparare som inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om kapitalförvaltning?

– Historien säger väldigt lite om framtiden när det gäller aktieplaceringar. Tittar man på fonder som gått bäst historiskt, är det stor risk att de går sämst i fortsättningen. Konkretare än så vill jag inte vara men jag kan säga att den som spar till sin pension bör ha ett långt perspektiv och se till att avgiften är låg. Det är viktigt att tänkta på avgiften, en låg avgift har mycket större betydelse än man kanske tror.

Hur ska en person i 30-årsåldern tänka om sin pension?

– Har man en fast förankring på arbetsmarknaden och en stabil inkomst behöver man inte bekymra sig. Hur stor hela pensionen blir styrs i hög utsträckning av hur stor inkomst man har under sina arbetsår. Ett alternativ för premiepensionen är att inte tänka alls. Då hamnar man i AP7, som är det bästa alternativet.

Hur ser du på det svenska pensionssystemet?

– Det är ett av världens modernaste system med statens finansiella stabilitet som grund och det är få länder där offentlig sektor har större finansiella tillgångar än skulder. Samtidigt kan jag vara bekymrad över att pensionerna för närvarande inte hänger med den arbetande befolkningens utveckling. I ett stabilt pensionssystem är det viktigt att pensionärer och aktiva har en följsamhet i inkomstutvecklingen. Men grunden i vårt system tror jag kommer att hålla länge, även om detaljer kommer att behöva ändras.

P-O lägger inte så mycket tid och energi på sin egen ekonomi. Han har en egen liten aktieportfölj, men den sköter han med vänsterhanden. Mer intressant är ekonomin i stort. Den stora turbulens som var 2008-2009 och den nygamla krisen i Europa, vilken han säger inte drabbat Sverige så hårt. Han menar att om börsen stod högt 2000 är den snarare undervärderad idag. Det finansiella systemets oro för det som händer är nästan hysteriskt och grundfelet är att EU tog med länder i den gemensamma valutan som inte var mogna. Han påminner om att Sverige hade liknande problem.

– 1982 hade vi ett stort underskott i budgeten och utrikeshandeln. Bekymren löstes med devalvering, vilket i sig inte är bra men har man haft för hög kostnadsutveckling är det bästa sättet att anpassa sig. Nu har man plågat det grekiska folket för att rätta till problemen och det är mycket kostsamt för människorna och skadar hela världsekonomin.

Louise Svensson