Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Vi vill ha fler omställningsproblem att hantera

Vid ett möte i förra veckan mellan centralbankscheferna från Storbritannien, Frankrike och Nederländerna, varnade Mark Carney, chef för Bank of England, för ”catastrophic impacts” av klimatförändringarna. Han varnade också för farorna med en abrupt omställning till en koldioxidsnål ekonomi.

Att hantera risker är en av det finansiella systemets huvudfunktioner, men för att den ska fungera behöver marknaden ha tillgång till relevant, korrekt information. Därför är det stort fokus på att företag ska rapportera klimatrisker på ett transparent sätt, till exempel från The Financial Stability Board.

Även AP7 driver som aktiva ägare på för ökad transparens från företagens sida, vilket bidrar till att marknaden effektivare kan prissätta klimatriskerna. Men en viktig distinktion går ofta förlorad i rapporteringen.

Omställningsrisken är den lilla risken. Den stora är klimatrisken.

Finansinspektionen skriver till exempel:

”Om en snabb och kraftfull anpassning för att begränsa klimatförändringarna genomförs, uppstår i stället en så kallad omställningsrisk.”

Alltså, om vi till exempel fattar de globala politiska beslut som behövs för att nå tvågradersmålet kommer ett antal fossilföretag få svårt att ställa om verksamheten och därför tappa kraftigt i värde. Det är en risk det finansiella systemet behöver hantera.

Problemet är att ”snabb och kraftfull anpassning” lyser med sin frånvaro. I samma rapport skriver Finansinspektionen:

”Så kallad klimatrisk uppstår då en frånvaro av verkningsfulla åtgärder mot klimatförändringen leder till att den globala temperaturen fortsätter att stiga, med gradvis höjda havsnivåer, ökad genomsnittlig nederbörd och fler inslag av extremväder. Dessa förändringar kan få betydande negativa konsekvenser för den globala ekonomin, där exempelvis en ökning i den globala medeltemperaturen med 2 till 3 grader Celsius bedöms kunna leda till samhällsekonomiska kostnader motsvarande 3 procent av global BNP.”

Det är alltså inte främst en risk för det finansiella systemet utan för hela den globala ekonomin. De ekonomiska värden som riskerar att gå om intet vid en misslyckad hantering av klimatriskerna är astronomiska. Uppskattningar räknas i hundratusentals miljarder kronor.

Tyvärr ser det inte så ljust ut för tillfället. För SVT skriver Erica Bjerström  att det redan är för sent att nå Parisavtalets mål. Världen är drabbad av en klimatkris och en ledarskapskris som förstärker varandra. Att klimatkrisen bidrar till ledarskapskrisen är inte uppenbart. Däremot råder ingen tvekan om att klimatkrisen förvärras av bristen på ledarskap.

Johan Florén

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.