Hur har AP7 utvecklat sin ägarstyrning under 2021?

Som kapitalägare finns det flera verktyg för att påverka aktiebolagen man är ägare i. I vår års- och hållbarhets-redovisning beskriver AP7:s chef för ägarstyrning och kommunikation, Johan Florén, hur ägarstyrningen hos AP7 har utvecklats under 2021. Hur har AP7:s ägarstyrning utvecklats under 2021? – Till att börja med har vi flyttat fram positionerna i klimatfrågan. Där…

Läs mer