Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

AP7 bland de bästa i världen på att hantera klimatrisker

AP7 har fått topp-rankingen AAA och är bland de bästa kapitalägarna (3 procent) i världen på att hantera klimatrisker. Rankingen är gjord av den ideella organisationen Asset Owner Disclosure Project (AODP).

Betyget är ett erkännande för den satsning vi gjort för att hantera klimatrisker under de senaste åren, inte minst inom vårt ägarstyrningsarbete. Det främsta sättet vi som universell ägare kan motverka klimatförändringarna är genom att vara en aktiv ägare i de bolag vi investerar i, säger Charlotta Sydstrand Dawidowski, hållbarhetsansvarig på AP7.

AP7 är en aktiv ägare genom att driva på förändring i de bolag vi äger. Det gör vi främst genom att,

  • rösta på bolagsstämmor, där har vi ett långtgående krav på hållbarhet och röstar konsekvent för förslag som ställer klimatkrav på bolag. Under 2016 har vi även lagt fram egna klimatmotioner till bolagsstämmor tillsammans med andra ägare.
  • föra en direkt dialog med bolagen. I dagsläget har vi till exempel en långtgående dialog med elproducerande bolag tillsammans med bland andra investerare.
  • utesluta bolag som kränker internationella normer för miljö, klimat, mänskliga rättigheter, rättigheter för arbetstagare och antikorruption. Dessa bolag offentliggör vi namnen på två gånger per år tillsammans med skälen för uteslutningen.

Vi arbetar även med att hantera klimatrisker, genom att skapa nya normer och standarder som påverkar hela marknaden. Samtidigt som vi finansierar verksamheter som bidrar till klimatomställningen. Det gör vi genom att investera i miljöteknik och gröna obligationer.

Här hittar du den fullständiga rapporten Global Climate Index 2017.

 

The Asset Owners Disclosure Project (AODP) is an independent global not-for-profit organization that recognizes the specific financial risk attributes of climate change. AODP has developed the world’s leading reporting framework for institutional investors encompassing the disclosure and management of climate risk.