Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Arbetsvillkoren inom matproduktionen måste stärkas

Coronakrisen har synliggjort migrantarbetarnas utsatta roll inom livsmedelsproduktionen. ILO uppskattade i april att hälften av världens arbetare kan förlora sitt uppehälle på grund av Corona pandemin. Krisen drabbar utvecklingsländernas ekonomier och livsmedelsarbetare hårdast. Risken är stor att detta leder till försämrade arbetsvillkor – ett bakslag för FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030-arbetet.

AP7, AMF, Alecta och Folksam samarbetar i dessa frågor och uppmanar i en debattartikel i Aftonbladet att Arbetsvillkoren inom matproduktionen måste stärkas.

Vårt samarbete utgår från ett Sida-initiativ för investerare, Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) med Agenda 2030 och särskilt med FN:s åttonde globala hållbarhetsmål, om anständiga arbetsvillkor.

Vi har tagit fram rapporten Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan som sammanställer ett antal experters olika perspektiv på hur investerare kan arbeta med att förbättra arbetsvillkoren i livsmedelskedjan. Målsättningen är att få en bättre förståelse för problemen relaterade till arbetsvillkor och utifrån investerarrollen lägga grunden för ett intensifierat arbete för förbättrade arbetsvillkor. Ambitionen är att tillsammans med andra investerare och aktörer inom livsmedelskedjan fördjupa arbetet med social hållbarhet.

Vi kommer fortsätta med detta viktiga arbete under hösten och uppmanar fler aktörer att fästa uppmärksamhet på behovet av ansvarsfullt företagande och effektiv lagstiftning som stärker arbetsvillkoren i internationella värdekedjor.

 

Länk till rapporten Bättre arbetsvillkor i livsmedelskedjan