Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Björn väljer att förlänga arbetslivet

En fjärdedel av svenskarna vill jobba längre än till 65 års ålder, visar en undersökning från AMF. Björn Claeson gjorde slag i saken och efter lång och trogen tjänst som anställd på Tibnor startar han eget som nybliven pensionär.

Jag fick en nytändning under sommaren och kände att min energi inte var slut. Dock ville jag vara friare och själv kunna styra över min arbetstid, säger Björn.

Andelen som vill gå i pension efter 65 års ålder har fördubblas på tio år. Men sysselsättning bland dem över 65 år är fortfarande densamma som 2005, enligt en enkät från Pensionsmyndigheten. Fler och fler vill arbeta längre, men de möter hinder för ett längre arbetsliv. Det handlar inte bara om att ändra attityder för att fler ska välja att senarelägga pensionen. Arbetslivet måste också anpassas för att passa äldre, till exempel när det gäller arbetstider och arbetsmiljö.

Björn gick i pension den 1 juli i år och under sommaren funderade han mycket över vad han skulle ta sig för som pensionär.

Jag insåg att jag hade mer att ge på arbetsmarknaden. Min energi var inte slut, men jag ville ha mer frihet att själv bestämma över min tid.

Björn

Björn kände sig stark och vågade satsa på något som han tidigare aldrig gjort. Han var nyfiken på hur det skulle vara att driva eget och fick indikationer på att hans kunskap och kompetens inom miljö- och kvalitetsarbete var efterfrågad, samtidigt som han såg möjligheten till ett friare arbetsliv.

Under sommaren samlade jag på mig tips och råd från vänner och sökte även mycket information om att starta eget på nätet. Efter att jag bestämt mig och fått allt pappersarbete klart från bolagsverket och skattemyndigheten anmälde jag mig till en kvällskurs för pensionärer om att starta eget via Nyföretagarcentrum här i Eskilstuna.

Nu börjar hans resa som nybliven pensionär med egna företaget, BCQA Consulting. Björn drivs helt av entusiasm. Han tar en dag i taget och kommer inte att arbeta fem dagar i veckan året om, utan hoppas kunna styra mer över sin tid.

Louise Svensson