Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Dags att ratificera parisavtalet

Det har snart gått ett år sedan klimatmötet i Paris avslutades med en historisk global överenskommelse om att agera mot klimatförändringarna. Ett av de mest hoppfulla steg utvecklingen har tagit på senare år för att hantera klimatutmaningen.

I veckan skickade AP7 tillsammans med 130 andra investerare en uppmaning till G20-länderna att ratificera Parisavtalet så det kan träda i kraft. För att avtalet ska bli bindande måste 55 länder som tillsammans står för 55 procent av de globala utsläppen ratificera det. Hittills har endast 23 av de 180 som skrev på avtalet gjort det.

Vi uppmanar också regeringarna i G20-länderna att komma igång med genomförandet av sina åtaganden till Paris för att minska utsläppen av växthusgaser. Samarbetet med den privata sektorn behöver fördjupas för att klimatomställningen ska gå tillräckligt fort. Som vi alla vet är tiden inte vår vän här, ju längre vi väntar ju svårare och dyrare blir den nödvändiga omställningen.

Naturligtvis är utveckling av nationella lagar och regelverk en trögare process än marknadens omedelbara anpassning till nya förutsättningar. Ändå finns en befogad farhåga att det blir så mycket grus i genomförandemaskineriet att de ursprungliga målen aldrig nås.

Åtminstone sedan 2009 har investerarkollektivet efterfrågat effektivt prissättning av koldioxidutsläpp, utfasade subventioner för fossil energi, avlägsnande av hinder för investeringar i grön energi och att ökade krav på företag att rapportera klimatpåverkan, för att ta några exempel.

Att vi fick en global överenskommelse i Paris var en bra början på en lång resa, men nu måste tåget lämna perrongen. Om G20-länderna ratificerade avtalet skulle vi snart kunna vara på väg.

Charlotta Dawidowski Sydstrand