Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Därför är automatiskt pensionssparande bäst

Det finns ett automatiskt pensionssparande för alla – den allmänna pensionen. Men hur kommer det sig att vi inte har något val, hade det inte varit bättre att själv bestämma hur mycket och när vi ska spara till pensionen?

Att fatta beslut triggar en rad psykologiska reaktioner. En del beslut är enkla medan andra är så komplicerade att våra hjärnor svämmar över av intryck och alla möjliga och omöjliga alternativ. Vissa tankefällor är du kanske medveten om medan andra är reaktioner du aldrig reflekterat över.

Professor Brigitte Madrian vid Brigham Young University i USA gästade nyligen Sverige. Hon berättade om varför forskningen visar att det automatiska pensionssparandet är en bra idé. Här är tre psykologiska fällor som det automatiska pensionssparandet till vår allmänna pension löser:

– Komplexitet

Hur mycket ska vi spara och på vilket sätt? Att spara till pensionen innebär att vi måste fatta beslut i dag om en osäker framtid. Samtidigt måste vi bestämma hur vi ska spara. Fonder, aktier, bankkonto – alternativen är oändliga. Det är med andra ord en komplex situation.

Forskningen visar att ju fler alternativ vi har att välja mellan desto lägre andel är det som faktiskt väljer. För många val gör alltså att vi tenderar att inte välja alls. Statistik från det svenska premiepensionssystemet visar också att andelen som aktivt väljer fonder har fallit drastiskt i takt med att antalet fonder växt. Men oavsett om vi aktivt väljer fonder eller inte löser den allmänna pensionen grundproblematiken i att vi behöver spara. Vi har helt enkelt inget val.

– Övervärdering av nuläget

Hur värderar vi nuläget i jämförelse med framtiden? Att bestämma sig för att spara är detsamma som att fatta ett beslut om att prioritera framtiden framför en mycket konkret nutid. Då är det lätt att välja nuet!

När det kommer till pensionen kan vår tendens att övervärdera nuet leda till katastrofala följder. Därför är ett automatiserat sparande att föredra. Både för enskilda individer, men också för samhället som annars skulle få se en ökad andel fattigpensionärer bestående av en grupp människor som valt att leva livets goda dagar för att sedan upptäcka försent att de borde sparat mer.

– Begränsad finansiell erfarenhet

Hur ska man bedöma och värdera information om finansiella produkter när man har liten eller ingen erfarenhet av dessa? Om alla behöver en universitetsutbildning i ekonomi för att kunna fatta beslut om pensionen hade det skapat stora problem.

Den allmänna pensionen löser problemet genom att begränsa och kontrollera utbudet på de fonder vi har att välja mellan. Och vill vi inte välja har vi ändå ett alternativ i Sjunde AP-fonden att falla tillbaka på.