Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Därför röstar AP7 mot bolagsledningarna i Exxon och Chevron

Under förra året lades ett 40-tal klimatmotioner fram på olika bolagsstämmor runt om i världen. Det kanske inte låter så mycket men det är faktiskt rekord. Och av allt att döma av den bolagsstämmosäsong som nu pågår, fortsätter trycket på bolagen från aktieägarna.

Många aktieägare röstar av tradition som bolagsledningarna. Tyvärr är det vanligt att ledningarna i bolagen avvisar klimatmotioner, vilket gör det svårt att få den majoritet av bolagsstämmans röster som krävs för att förslagen ska gå igenom.

Därför var det närmast historiskt när en klimatmotion på BP:s bolagsstämma för några veckor sedan lyckades få 98 procent av aktieägarnas röster. En framgång som är uppmuntrande för oss som arbetar med att påverka börsbolag.

Bakom motionen stod investerarkoalitionen ”Aiming for A” ledd av den brittiska kapitalförvaltaren CCLA och stödd av bland annat flera AP-fonder. BP:s bolagsledning hade innan stämman deklarerat att de stöder förslaget. Samma motion har lagts fram till Shell och ett liknande resultat är att vänta från deras bolagsstämma i dag eftersom även Shells ledning stödjer förslaget.

AP7 och andra investerare försöker påverka Exxon, ett av världens största oljebolag, att minska sin klimatpåverkan. Ett förslag att Exxon ska anta kvantitativa mål för att minska sina utsläpp har lagts fram på bolagsstämman flera år i rad. Hittills har motionen lyckats få drygt 20 procent av bolagsstämmans röster. I år hoppas vi på större stöd för förslaget, som även kommer läggas på Chevrons bolagsstämma.

Till skillnad från BP och Shell motsätter sig Exxon och Chevron förslagen och rekommenderar sina ägare att rösta emot motionerna.

AP7:s perspektiv som universell ägare är att den globala ekonomin behöver minska sin klimatpåverkan och att bolag måste verka konstruktivt i omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi. Därmed är det högst rimligt att två av världens största börsnoterade oljebolag, Exxon och Chevron, arbetar aktivt med att minska sina samlade utsläpp av växthusgaser. Att sätta mätbara mål för att minska utsläppen för hela verksamheten är ett effektivt sätt att styra mot minskad klimatpåverkan.

Därför kommer AP7 rösta emot bolagsledningarna i Exxon och Chevron den 27 maj, och uppmanar andra ägare att göra detsamma.

Charlotta Dawidowski Sydstrand