Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

En ren energivåg i debatten

I förra veckan gick Bloomberg ut med den uppseendeväckande nyheten att fossila bränslen just har förlora racet mot förnyelsebara.

The race for renewable energy has passed a turning point. The world is now adding more capacity for renewable power each year than coal, natural gas, and oil combined. And there’s no going back.

Sol- och vindkraft blir allt billigare. Frågan är inte längre om världen kommer att gå över till renare energi, utan hur lång tid det kommer att ta.  Enligt IEA (International Energy Agency) skulle sol kunna vara den största enskilda energikällan är 2050.

Dagen efter Bloombergs nyhet, opponerade sig den amerikanska nyhetssajten Vox. Visserligen växer den förnyelsebara energin snabbt, men den är långt ifrån att gå om den fossila. I själva verket har relationen mellan ”ren” och ”smutsig” energi inte förändrats sedan 90-talet.

In other words, the world’s energy supply hasn’t gotten any cleaner for 14 years.

Nu är inte Vox avsikt att förringa den positiva utveckling som faktiskt har skett. Förutom sjunkande kostnader för sol- och vindkraft, blir även batterier till elbilar allt billigare – en viktig pusselbit i en fossilsnål energiförbrukning. Ytterligare en ljuspunkt är att Kina har tagit krafttag mot smutsiga kolkraftverk. Förr eller senare kommer vändpunkten.

Still, if the world wants to avoid drastic global warming, then it’s not enough to have some progress in clean energy here or there. There will need to be a truly seismic shift — the proportion of energy we get from carbon-free sources would have to rise from 13 percent to something like 90 percent this century, maybe more.

Den här veckan bidrog the Guardian på den optimistiska sidan i debatten, med konstaterandet att världen nu till slut producerar förnyelsebar energi i industriell skala.

It’s hard to overstate how vast and impressive this change is. In the first years of this century, it was simply unthinkable that, between 2004 and 2011, 70% of new power capacity added in Europe would come from renewable energy sources.

Framöver lyfter tidningen annars utfasningen av de fossila subventionerna som ett av de viktigaste stegen mot renare energiförsörjning i världen, vilket vi har skrivit om tidigare här. I Svenska Dagbladet pekar Björn Lomberg i dag ut samma sak och hänvisar till IEA:s beräkningar att världen spenderade 4 700 miljarder kronor förra året på att subventionera fossila bränslen.

Alla gläds åt den förnyelsebara utvecklingen, men i grunden tycks det inte råda tvekan om att det krävs en avsevärt större omvandling av världens energisystem. Ändå är det roligt att ta del av den positiva vind som nu blåser genom debatten. The Guardian får sammanfatta.

Simply put, people are inspired by clean energy and realize that it’s an idea whose time has come.

Johan Florén