Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Framtidsforum 2016

Tidigare idag arrangerade vi för andra gången Framtidsforum. Runt 100 personer – ledande företrädare inom politik, näringsliv, akademi och civilsamhälle samlades en halvdag i Stockholm för att prata om finanssektorns ansvar för och bidrag till en mer hållbar utveckling.

Det var bra samtal och diskussioner under ledning av moderator Johan Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment Institute (SEI).

Under veckan kommer vi att blogga om vad som sades under seminariet och vi kommer även att bjuda på ett antal videointervjuer med intressanta personer som deltog under dagen.

Först ut med några tankar kring hållbara investeringar är dagens moderator. Så här svarade Johan Kuylenstierna på några frågor vi ställde till honom innan Framtidsforum 2016 drog igång.

SEI-Staff-JohanLKuylenstierna-Highres1-15MB

Finns det några trender som du ser kommer påverka utvecklingen av hållbara investeringar under 2016?
Jag ser ett allmänt ökat intresse för hållbarhetsperspektivet och hur det kopplar till investeringsstrategier. Det gäller från såväl allmänheten som från politiker, men även från företag och inte minst finanssektorn.

En trend som jag också ser är att man talar mer om möjligheter än vilka risker ”hållbarhet” innebär, såsom nya och starkt växande områden till exempel inom infrastrukturinvesteringar, att hållbarhet kopplas allt mer till ”välskötta bolag”, vilket ger bättre avkastning och lägre risk samt värdet av att ligga i framkant och att kunna erbjuda nya tjänster. Självklart är också min förhoppning att de nya hållbarhetsmålen och 2030 Agendan kan ge en extra injektion även till hur finanssektorn ser på sin roll i förhållande till långsiktig hållbarhet och samhällsutveckling.

Vad behöver finansbranschen i form av regelförändringar, kunskap eller andra initiativ för att bättre kunna bidra till en hållbar utveckling?
Det är svårt för mig att peka på enskilda förändringar. Jag menar att agendan vad gäller hållbar utveckling har förändrats radikalt under de senaste tio åren, både gällande möjligheter och utmaningar. Jag tror vi behöver en dialog i vid bemärkelse inom finanssektorn, vilken roll den bör och kan spela och därefter en ordentlig analys av vad som då behöver förändras.

Hur kan vi skapa ett bättre klimat för finansbranschen och skapa möjlighet att bidra till en hållbar utveckling?
Det kan handla om allt från regelverk till interna incitamentsstrukturer. Vi ser att flera branscher har fört denna typ av diskussioner; hur passar de in i och hur kan de bidra till en resurseffektiv och klimatsmart tillväxtekonomi. Men en sak är säker, ökad långsiktighet måste löna sig!

Vilken hållbarhetsmyt skulle du vilja krossa?
Att det inte skulle gå att förena miljömässig hållbarhet och lönsamhet

Relaterade ämnen