Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Hört talas om bioekonomi? Här är fyra trender

Vi står inför en mängd utmaningar inom hållbarhet. Bioekonomi har därför seglat upp som ett ytterst viktigt område. Vi tar en titt på fyra trender inom området.

Dina Dedic arbetar som avdelningschef inom bioekonomi på forskningsinstitutet RISE. Vi bad henne lista fyra trender inom området:

1) Cirkularitet i högre grad

– Vi behöver hushålla globalt med material och resurser som finns på den här planeten och vi behöver i mycket större utsträckning

Dina Dedic arbetar på RISE, vars fokus och uppdrag är att hjälpa den svenska industrin och samhället att ställa om till mer hållbara tekniker och lösningar för att öka den svenska konkurrenskraften internationellt.

recirkulera i produktionskedjan, återvinna mer men inte till förbränning utan till minst lika högvärdiga resurser, säger Dina Dedic och fortsätter:
– Vi ser en enormt stor aktivitet kring lagstiftning. Det kommer skapa en push för alla branscher och möjligheter för aktörer inom bioekonomi, både för att ta fram alternativa material, men också för att det ska bli lättare att återvinna. Ett stort fokusområde är plast. 15 procent återvinns och blir till nya produkter idag. Här är målet på EU-nivå att till 2025 återvinna till 55 procent. Ett väldigt ambitiöst mål som kräver infrastruktur och tekniker för att hålla kvalitet på den nya plasten. Är företag snabbfotade kan de ha en hel del att vinna här.

2) Alternativa proteinkällor

– Idag finns en bred enighet kring behovet av omställning till konsumtion av mer hållbart protein, vilket inkluderar både nya proteinråvaror och en hållbar animalieproduktion. Så hur kan vi få till mer hållbara alternativa proteinkällor? Vi bedömer att vi står inför ett skifte där nya proteingrödor kommer att spela en viktig roll, men även proteiner från havet, single cell och sidoströmmar. Här är det väldigt mycket som bubblar – nya aktörer och varumärken i butikerna och vi ser tydligt att det vegetariska segmentet växer enormt och efterfrågan likaså. Vi har en helt annan konsumentacceptans kring vegetabiliskt protein idag, säger Dina Dedic.

3) Ämnen fasas ut

– Vi jobbar intensivt med lagstiftning kring ämnen som ligger i planen för att fasas ut på EU-nivå. Exempelvis perfluorerade ämnen som finns i nonstick-beläggningar, förpackningar, vattenavvisande textilier och skidvalla. Även utfasning av fossilbaserade ämnen, vissa flamskyddsmedel och formaldehydlim som bland annat finns inom bygg- och möbelindustrin. Det senare är skadligt för människan och naturen i större doser. Här tittar vi på hur man kan få samma typ av funktionalitet utan att använda dessa ämnen. Konsumenter har en enorm makt över vad vi har på marknaden. Det gäller att skaffa sig en medvetenhet vad som är både fördelaktigt för konsumenter men också för miljön och hälsan i stort, säger Dina Dedic.

4) Vårt viktiga vatten

– Vi behöver vara beredda på de klimatförändringar och globala kriser som kan uppstå och där är vattenförsörjning en otroligt central fråga. Vi i Norden har varit bortskämda med rent och mycket vatten, men tittar vi exempelvis på 2018, som var ett torrt år och en torr sommar såg vi vattenförsörjningsproblem på många håll. Svenska stora företag har också anläggningar i länder där vattenförsörjning kan påverkas väldigt mycket. Även om vi har gott om vatten idag, är det inte säkert att vi alltid har det. Vi behöver förbereda oss: Vad händer om vi får ont av friskt vatten och hur kan vi bättre ta tillvara på det vatten som vi släpper ut? Hur kan vi vara snålare i de processerna? Ett viktigt ämne som också är högaktuellt inom bioekonomi, säger Dina Dedic.