Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Grafik: iStock

Maria Schultz

Gemensam ekonomi? Då bråkar man mindre

En studie från Stockholms universitet, baserad på data från Sverige, visar att par med gemensam ekonomi har färre ekonomiska konflikter än de med delad ekonomi. Resultaten gäller de flesta åldrar, förutom unga par där delad ekonomi är fördelaktigt för att minska konfliktrisken.

Studiens författare, inklusive Linda Kridahl från Stockholms universitet, betonar att gemensam ekonomi ofta signalerar stabilitet, kommunikation och teamwork i relationen. Resultaten är särskilt tydliga för äldre par, de med ekonomiska svårigheter och de som varit tillsammans länge. För unga par mellan 20 och 29 år är det mer fördelaktigt med delad ekonomi, eftersom de sällan har lika många gemensamma utgifter.

– Yngre par kanske inte har så många gemensamma utgifter och kanske inte har etablerat sin relation lika starkt än, säger Linda Kridahl. Bland äldre par kan det vara mer fördelaktigt att ha gemensam ekonomi eftersom äldre par oftast har begränsade inkomster. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en viss trygghet, något som inte behövs på samma sätt i yngre åldrar, säger Linda Kridahl.

Ekonomiska konflikter ger en indikation på hur väl parets ekonomi fungerar och kvaliteten på relationen, betonar hon.

– Hur par organiserar sin ekonomi är också centralt då det ofta tas för givet att par har gemensam ekonomi när man till exempel bedömer hushållets inkomster vid beslut om bostadsbidrag eller liknande, säger Linda Kridahl.

LÄS HELA STUDIEN: Titel: ”Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts” av Ann-Zofie Duvander och Linda Kridahl

Relaterade ämnen