Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Gynnsam grupptalan mot JP Morgan

Som en del i vår ägarstyrning utnyttjar AP7 möjligheten att driva rättsprocesser i USA genom grupptalan mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt.

År 2012 inledde vi tillsammans med två amerikanska pensionsfonder en grupptalan i amerikansk domstol mot JP Morgan Chase & Co. Rättsprocessen har nu resulterat i en förlikning där JP Morgan Chase & Co betalar 1,3 miljarder kronor till medlemmarna i gruppen. Rättsprocessen gällde vilseledande information om risker JP Morgan Chase & Co tagit på finansmarknaden.

Det här är ett av verktygen vi har i vår ägarstyrning. Syftet är att statuera exempel och på sätt vårda den marknad som vi investerar i. Bolagen ska veta att det kan stå dem dyrt om de inte håller sig till de lagar och regler som finns, säger Richard Gröttheim, vd för AP7

Utöver grupptalan mot JP Morgan Chase & Co har vi i dagsläget fem pågående rättsprocesser tillsammans med andra pensionsfonder. De två största exemplen i historien, där AP7 fört grupptalan mot bolag, är processerna mot Enron och AIG.