Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Gynnsam grupptalan mot JP Morgan

Som en del i vår ägarstyrning utnyttjar AP7 möjligheten att driva rättsprocesser i USA genom grupptalan mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt.

År 2012 inledde vi tillsammans med två amerikanska pensionsfonder en grupptalan i amerikansk domstol mot JP Morgan Chase & Co. Rättsprocessen har nu resulterat i en förlikning där JP Morgan Chase & Co betalar 1,3 miljarder kronor till medlemmarna i gruppen. Rättsprocessen gällde vilseledande information om risker JP Morgan Chase & Co tagit på finansmarknaden.

Det här är ett av verktygen vi har i vår ägarstyrning. Syftet är att statuera exempel och på sätt vårda den marknad som vi investerar i. Bolagen ska veta att det kan stå dem dyrt om de inte håller sig till de lagar och regler som finns, säger Richard Gröttheim, vd för AP7

Utöver grupptalan mot JP Morgan Chase & Co har vi i dagsläget fem pågående rättsprocesser tillsammans med andra pensionsfonder. De två största exemplen i historien, där AP7 fört grupptalan mot bolag, är processerna mot Enron och AIG.

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.