Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Låt inte bakåtsträvare sätta käppar i hjulet för en omställning

Nu under klimatförhandlingarnas mest intensiva skede står hoppet till delegaterna att få ett nytt starkt klimatavtal på plats som inte är alltför urvattnat av olika särintressen.

I går rapporterade Sveriges Television om hur Volvo och SKF varit medlemmar i en amerikansk lobbyorganisation som motverkar klimatåtgärder och kämpar för att bevara kolkraften.

Volvo och SKF drog direkt tillbaka sitt medlemskap så snart det gick upp för dem vad som står högst på verksamhetens agenda. Det var det enda rimliga att göra, eftersom lobbyorganisationen direkt motarbetar Volvos och SKFs eget ambitiösa klimatarbete. Bra gjort!

Det är faktiskt inte helt ovanligt att bolag är medlemmar i branschorganisationer vars lobbying går stick i stäv med bolagens eget klimatarbete. AP7 har tidigare uppmärksammat detta och under året har vi bett bolag redogöra för sin direkta och indirekta klimatlobbying.

Vi har tillsammans med ett antal andra investerare tydliggjort våra förväntningar på bolag vad det gäller deras politiska lobbying. Vi förväntar oss att bolag är transparenta och öppet redovisar sina politiska engagemang och deltagande i lobbyorganisationer. Vi försöker genom att tydliggöra vår ståndpunkt verka för att bolag inte motarbetar en ambitiös klimatpolitik.

I omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi kommer vissa företag vara förlorare och andra vinnare. De som är beroende av fossila resurser och har stora fossila tillgångar har mest att förlora. I rent egenintresse borde dessa bolag verka för att ställa om sina affärsmodeller istället för att aktivt motarbeta nödvändiga klimatåtgärder.

Att klimatfientlig lobbying kan ge resultat har vi sett exempel på i exempelvis Australien där kolbolagen har stort inflytande över politiken. I USA arbetar för närvarande den amerikanska kol-lobbyn intensivt för att stoppa Obamas Clean Power Plan.

För en långsiktig universell ägare som AP7 är det helt avgörande att hela den globala ekonomin håller sig inom planetens gränser och att vi begränsar den globala uppvärmningen. För oss är inte enskilda bolags framgång eller motgång avgörande utan att näringslivet som helhet lyckas ställa om, det kan du läsa mer om här.

Charlotta Dawidowski Sydstrand