Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Musikfestivaler leder till hållbar livsstil

Låter det konstigt? Enligt forskaren och sociologen Tullia Jack är just musikfestivaler ett perfekt sätt att experimentera med alternativa livsstilar eftersom att det kan bana för för beteendeförändringar. Till exempel hur vi duschar och tvättar oss.

 

Det är inte första gången forskaren Tullia Jack uppmärksammas, Sjunde AP-fonden har tidigare skrivit om hennes uppmärksammade avhandling om svenskarnas renlighetsideal och att det kan ligga till grund för den höga elkonsumtionen i Sverige.

Men nu har hon alltså gett sig ut på två stora musikfestivaler för att ta tempen på deltagarnas beteende. Tillsammans med tre andra kolleger har hon gjort djupintervjuer med festivaldeltagare och enkätundersökningar som publicerats i Geoforum.

– Alla som varit på en festival vet att det hör till att vara lite småskitig i några dagar. Men våra resultat visar något djupare, nämligen hur fort deltagare anpassade sig efter den nya normen, även de som inte var en del av den från början, säger Tullia Jack i Lu.se.

I de olika intervjuerna visade det sig att de flesta av festivaldeltagarna packade ner hygienartiklar som tvål, schampo och haddukar som aldrig kom till användning. Många tänkte alltså att de skulle duscha eller tvätta sig, men accepterade relativt snabbt att inte göra det. Trots att det fanns goda möjligheter.

Det Tullia Jack och hennes forskarkolleger vänder sig mot är att beslutsfattarna betraktar vatten och energiförbrukning som ett fast konsumtionsmål per capita. Men eftersom att klimatförändringarna kommer i allt raskare takt måste den totala vattenförbrukningen minska. Ur ett globalt perspektiv är läget akut på många platser, men även i Sverige är den minskade vattenbristen en realitet i många kommuner.

Därför menar Tullia Jack att hennes studie visar att anpassningsbarheten när det kommer till renlighet är flexibel. Det vill säga att människor snabbt kan ställa om till att duscha mindre, tvätta mindre och diska mindre.

–  Jag tror vi kan hitta tillbaka till ett annat beteende och fortfarande vara hygieniska, säger Tullia Jack.

Ett exempel på det är hur en del av de olika festivaldeltagarna resonerar och hur de kan vara exempel på ett mindre resurskrävande liv.

Jämför man festivalbeteendet med hur man fungerar hemma så hoppar alltså hälften av deltagarna över duschen 3-4 dagar. Hemma duschar de flesta minst dagligen.

Det som var slående för deltagarna på dessa festivaler är att de använder termer som: ”Jag tar semester från min personliga hygien”, ”Jag unnar mig friheten i att inte behöva fokusera på vardagliga rutiner” eller att man ser det som ett sätt att slippa sammhällets tryck, att gå runt och lukta lite spelar mindre roll, man är ju på festivalk för att ha kul.

180 liter per person och dag förbrukar vi i Sverige i genomsnitt , men i många andra länder är förbrukningen mycket lägre. Så det finns potential till att förändra beteendet. Men man ska kanske också ha i åtanke att de som befinner sig på en festival är där under en begränsad tid, men att resultaten ändå pekar på att det finns en möjlighet att använda studien i ett större perspektiv.

Om du vill ha tips på hur du kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen för hållbahet kring vatten ska du kolla
på de www.globalamalen.se.