Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Olof Faxander, vd Sandvik: ”Balansen mellan kort- och långsiktigt behöver bli bättre.”

Hur ser en vd för en global industrikoncern, med över 47 000 anställda, på finanssektorns hållbarhetsutmaningar? Vi intervjuade Olof Faxander, som sedan 2011 är vd för Sandvik.

Olof_Faxander

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och alla är överens om att finanssektorn har en central roll att spela – frågan är vilken. Vad tycker du?
– Att ställa fler och tydligare frågor kring hur vi som bolag arbetar med klimatfrågan och hur vi integrerat den i vår affär. En fullständig integration där frågan drivs av affären är en förutsättning för att vi bolag ska bidra till klimatfrågan på ett hållbart och maximalt sätt. Det är ofta investerarna som kallar oss till möten och väldigt få hållbarhetsfrågor kommer upp i våra diskussioner. Vi ser gärna att vi tillsammans ser till att få dialogen oss mellan att även innehålla dessa dimensioner. Hållbarhetsarbetet får inte vara en separat avdelning hos kapitalplacerarna utan lika väl som arbetet måste ske på ett integrerat sätt i bolagen måste även så vara fallet hos kapitalplacerarna.

Vilken eller vilka tycker du är finanssektorns största framtida utmaningar för att ta sig an klimatutmaningen?
– Att fler på investerarsidan än hållbarhetsexperterna lyfter blicken från det kortsiktiga aktievärdet och till fullo förstå hur bolagen faktiskt ökar sitt värde (och minskar risken i en investering) genom ett aktivt, integrerat hållbarhetsarbete som ju är mer långsiktigt. Balansen mellan kort- och långsiktigt behöver bli bättre.

Vem eller vilka inspirerar dig gällande hållbarhetsfrågor? Vem eller vilka skulle du säga är förgrundsfigurer?
– Förgrundsfigur: Göran Fredrik Göransson som när han grundade Sandvik 1862 hade ett starkt socialt engagemang, ett arv bolaget har med sig än idag inte bara i Sverige utan i alla länder där vi verkar.

Vem borde man följa på Twitter om man är särskilt intresserad av den här sortens frågor?
Richard Branson har många intressanta idéer även om jag inte håller med om alla.