Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Pensionsmyndigheten

Maria Schultz

Pensionsmyndigheten: Privat pensionssparande har liten inverkan

Många svenskar tror att privat pensionssparande är det som påverkar storleken på pensionen mest, det visar en granskning från Pensionsmyndigheten. Undersökningen visar i själva verket att privat sparande har en relativt liten inverkan på den totala pensionen för de allra flesta.

– Många har en övertro på betydelsen av privat pensionssparande. Samtidigt är det få som vet att en av de viktigaste sakerna man kan göra för att höja sin pension är att jobba något eller några år längre, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Det är självklart att det för vissa grupper är viktigare med ett privat pensionssparande, till de grupperna hör egenföretagare och de som inte får tjänstepension från sin arbetsgivare.

– Men för de flesta av oss påverkas pensionen mest av hela livets inkomster, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension, säger Agneta Claesson.

Det vanligaste beloppet som sparas till privat pension är 500 kronor i månaden. Sparar man 500 kronor i månaden från 23 års ålder fram till pensionering vid 67 års ålder får man ett sparande som utgör 10 procent av hela pensionen. Det som påverkar storleken på beloppet är beloppets storlek samt längden man sparar.

Tittar man däremot på vad ett års extra arbete kan ge, pratar vi om tusenlappar att tjäna. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge den som snart ska ta ut sin pension mellan 1 600 kronor och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

För samma pensionshöjning krävs ett månadssparande på:

  • 500 – 800 kronor i 30 år,
  • 700 – 1 100 kronor i månaden under 20 år eller
  • 1 900 – 2 600 kronor i månaden under 10 år.

Det är dock viktigt att framhålla att alla inte kan eller orkar jobba längre på grund av tunga jobb. Och precis det lyfter Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam fram.

– För alla de som varken kan eller ges möjlighet att jobba några år extra är ett privat pensionssparande ett bra sätt att skapa en ökad ekonomisk trygghet den dagen de går i pension, säger Håkan Svärdman.

Exemplet nedan är en person som månadssparar 500 kronor från 23 års ålder till pensioneringen vid 67 år. Det egna sparandet betalas sedan ut under 20 år medan tjänstepension och allmän pension är livslång.

 

Månadslön 33 000 kronor Månadsbelopp som pensionär, efter skatt Andel pension av total pension per månad
Allmän pension 13 400 kronor 70 procent
Tjänstepension 3 900 kronor 20 procent
Eget sparande till pension på ett investeringssparkonto, ISK 1 900 kronor 10 procent
Totalt 19 200 kronor 100 procent

 

Fakta: Detta påverkar din pension

  1. Din pension påverkas främst av vad du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och vid vilken ålder du väljer att börja ta ut din pension.
  2. Den allmänna inkomstgrundade pensionen består av inkomstpension och premiepension och sköts av Pensionsmyndigheten.
  3. Nio av tio får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.
  4. För de allra flesta blir pensionen högre ju senare de väljer att börja ta ut pensionen. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 600 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se och se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar.

 

Demoskopundersökningen

Intervjuer genomfördes i en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under perioden 21 – 31 oktober 2022. Antal svarande var 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år. Frågan med öppna svarsalternativ löd ”Vad tror du påverkar mest hur stor din pension kommer att bli?”.