Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Pensionsmyndigheten sätter ner foten mot Skandia

Efter Skandias och Svenskt Näringslivs kritik mot Pensionsmyndigheten angående inträdesåldern har en het debatt tagit fart. Och nu svarar Pensionsmyndigheten.

Ole Settergen, analyschef Pensionsmyndigheten, Mattias Munter, pensionsekonom Skandia och Daniel Barr, generaldirektör Pensionsmyndigheten.

 

Mattias Munter, Pensionsekonom på Skandia, skrädde inte orden när han en debattartikel i SvD (24/5), gick ut och sa att Pensionsmyndigheten med generaldirektör Daniel Barr i spetsen ”förvillar mer än folkbildar” i sitt utspel om inträdesåldrar.

Bråket har sitt ursprung i den rapport Pensionsmyndigheten släppte för några veckor sedan. I rapporten är Sverige ett land med en relativt låg inträdesålder på arbetsmarknaden för unga i ett europeiskt perspektiv. Siffrorna visade att unga i Sverige börjar jobba tidigare än Europasnittet.
Det här fick Mattias Munter på Skandia att ilskna till och även Svenskt Näringsliv gav sig in i striden och ifrågasatte sättet som Pensionsmyndigheten valt att mäta inträdesåldern på arbetsmarknaden.

Men generaldirektör Daniel Barr och kollegan Ole Settegren som är analyschef på Pensionsmyndigheten lät sig inte tystas utan gav replik i SvD (27/5).

Barr och Settergren skriver att Skandias och Svenskt Näringslivs anklagelser mot Pensionsmyndighetens jämförelse av inträdesåldrar i olika länder är ganska märkliga och man menar att man inte bara kan titta på ett enda mått utan måste jämföra flera parametrar annars blir det missvisande.

”Dessutom hade det mest naturliga varit om man valt att reflektera över denna nya information istället för att skriva en debattartikel där man anklagar Pensionsmyndigheten för att förvilla allmänheten”, skriver Barr och Settergren i sin replik.

Skandia och Svenskt Näringsliv menar att det mest relevanta måttet för inträdesålder på arbetsmarknaden är när minst 75 procent av en årskull förvärvsarbetar — ett mått som kallas ”etableringsålder”.

Pensionsmyndigheten å sin sida menar att måttet är svårt att använda vid internationella jämförelser bland annat eftersom i vissa länder skulle knappt några årskullar nå upp till ribban på 75 procent. Man lyfter också att SCB inte har gjort beräkningar av ”etableringsåldern” sedan år 2014.

Settergren och Barr påpekar även att man använder mått som bättre stämmer överens med Eurostats beräkning av antal år i arbetslivet i EU-länderna.

”För tydlighets skull kanske det är bra att påpeka att Sverige inte saknar behov att förlänga antal år i förvärvslivet, bara att vi synes ha mindre problem än andra länder i detta avseende. Pensionsmyndigheten välkomnar naturligtvis en fortsatt diskussion om pensionssystemet och dess roll i svensk ekonomin där vi gärna diskuterar våra mått och andras”, skriver Pensionsmyndigheten i SvD.

Relaterade ämnen