Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Ulrika Hasselgren: Att sälja är inte svaret – driv på och förändra inifrån!

Under Framtidsforum förra veckan var Ulrika Hasselgren, vd för Ethix SRI Advisors, med i panelen och bidrog med sina tankar. Vi blev nyfikna på att höra mer om hennes #framtidstankar och har ställt några frågor till henne.

ulrika hasselgren

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar, och alla är överens om att finanssektorn behöver vara med och ta ansvar för den. Frågan är på vilket sätt. Vad tycker du?
– Finanssektorn har absolut ett ansvar, men klimatfrågan är också global. Den går på tvärs genom länder, branscher, företag och människor. Därför måste ordningsföljden vara att världens regeringar enas om vad som ska göras, sedan får politikerna reglera och beskatta. Därefter följer industrin – och sist men inte minst hanterar investerare frågan inom ramen för sina investeringsuppdrag. Däremot har investerare makt att parallellt med detta påverka bolag och politiker.

Vilken eller vilka tycker du är finanssektorns största framtida utmaningar för att ta sig an klimatfrågan?
Att kapitalägare tar sitt ansvar och fortsätter att vara ägare i bolag för att påverka och driva bolag att vidta åtgärder. Du gör minst verklig nytta om du säljer.

Som enskild ägare har du samtidigt liten påverkan och därför behövs ett gemensamt agerande mellan investerare för att åstadkomma mycket. Dessutom behövs samverkan mellan investerare och politiker, forskare, experter, bolag och konsumenter.

Vem eller vilka inspirerar dig gällande hållbarhetsfrågor? Skulle du säga att det finns några förgrundsfigurer?
Alla kapitalägare och förvaltare som noggrant funderar igenom vad som är relevant och möjligt att göra för att bidra utifrån sitt investeringsuppdrag. De som inte är rädda för, eller låter sig styras av indignationsjournalistik och kampanjer – något som ibland kan handla mer om medial uppmärksamhet än att faktiskt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Vem borde man följa på Twitter om man är särskilt intresserad av den här sortens frågor?
Haha ingen aning! Jag har ju knappt ens fattat det här med Twitter, men det är väl ett massivt flöde av snabba tankar som plockas upp från höger och vänster och som kan resultera i ogrundade slutsatser och hårda domar. Mer av kortslutningar än snilleblixtar, eller?

Vill du veta mer om vad Ulrika gör, gå in och läs om Ethixs här