Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Uteslutna bolag hos AP7

AP7:s lista över uteslutna bolag revideras två gånger per år, i juni och i december. Här är listan över de bolag AP7 uteslutit per den 14 december 2015.

I AP7:s aktieportfölj finns 2 600 bolag spridda över hela världen. Av dem svartlistar vi ett 50-tal företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen.