Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Vi vill att Exxon stöder en offensiv klimatlagstiftning

Världens första globala klimatavtal! Jubel utbröt. Klimatmötet i Paris 2015 var en välbehövlig framgång.

För första gången enades världens länder om ett globalt avtal som ska begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet är en tydlig avsiktsförklaring som beskrivs som en vändpunkt. Det finns all anledning att glädjas.

Tyvärr kan processen ännu gå i baklås. Ingenting har egentligen hänt än. Nu vidtar det mödosamma arbetet att omsätta avtalet i nya nationell mål och anpassa lagstiftningen så att den stöder omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Just lagstiftningen är en avgörande komponent. Och där finns fortfarande aktörer som försöker kasta grus i maskineriet. Därför har AP7:s klimatarbete bland annat fokuserat på den direkta och indirekta lobbying som våra bolag bedriver, som vi beskrivit tidigare.

Tillsammans med en lång rad svenska och internationella investerare tydliggjorde vi för bolagen 2015 vilka förväntningar vi har på dem när det gäller lobbying. Under 2016 kommer vi bland annat att lägga aktieägarmotioner på några av våra största bolags stämmor.

Ett av bolagen där vi lägger en motion på stämman är ExxonMobile. Aktieägarmotionen lägger vi tillsammans med bland andra United Steel Workers, Walden Asset Management och Dwight Hall SRI Fund vid Yale University.  Huvudbudskapet i motionen är:

” We believe in full disclosure of our company’s direct and indirect lobbying activities and expenditures to assess whether our company’s lobbying is consistent with ExxonMobil’s expressed goals and in the best interests of shareholder.”

Jonathan Macey, ordförande för Yale’s Advisory Committee on Investor Responsibility förklarar i Responsible Investor:

“The Dwight Hall resolution seeks to achieve transparency in Exxon’s lobbying activities. I believe that corporate lobbying activities should be directed at encouraging government activities that restrict fossil fuel emissions and deter climate change.”

De flesta större företagen efterfrågar i dag ha tydliga och hållbara spelregler för näringslivet. Global prissättning av koldioxidutsläpp fick till exempel nästan enhälligt stöd i Paris. Men fortfarande finns ett gap mellan ord och handling. Det försöker vi ändra på.

Johan Florén