Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Viktig milstople för pensionsprognoser

Enligt Pensionsmyndighetens senaste reklamfilm är en av de vanligaste frågorna vi ställer till dem ”Hur mycket kan jag förväntas få i pension per månad?”

I förra veckan kom Pensionsmyndigheten och försäkringsbranschen överens om en ny standard för att beräkna pensionsprognoser. Principen bakom standarden är att prognosen ska svara just på den frågan, eller rättare sagt:

Om jag fortsätter att arbeta och spara som i dag, hur mycket pension per månad kan jag då förväntas få?

Det innebär att alla prognoser vi får från våra olika pensionsbolag från och med nästa år kommer att beräknas på samma sätt, oavsett om det gäller tjänstepension eller ditt privata pensionssparande. Det är bra och underlättar för att få en tydlig bild när man ska lägga ihop vad det kan bli tillsammans per månad.

För att det ska vara lättare att förstå vad pensionen kan räcka till, om pensionsspararen jämför med den lön hon eller han har idag, anges prognosen i dagens lön- och penningvärde, det vill säga bortser från inkomstökning och inflation.

Ingen vet hur framtida arbetsliv eller ekonomisk utveckling kommer att bli, det är Pensionsmyndigheten noga med att framhålla i kommunikationen kring den nya pensionsprognosstandarden.

Även om prognoser ofta är relativt osäkra så är det i detta fall en milstople att de räknas ut på samma sätt och anges i kronor per månad.

Standarden för pensionsprognoser omfattar allmän pension (inkomst och premiepension), som betalas av staten, och tjänstepension (både kollektivavtalad och individuell) som betalas av din arbetsgivare och privat pension.

Den nya standarden innebär ett ändrat avkastningsantagande från 3,5 procent till 2,1 procent, vilket gör att prognosen för premiepensionen i nästa års orange kuvert (2014) blir något lägre.

Louise Svensson