Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Joakim Sandberg – Har ägare effekt eller är det bara symbolhandlingar?

Vårt moraliska tänkande handlar ofta om att det ska kännas rätt och samtidigt ge bra resultat, men det går tyvärr inte alltid ihop när det gäller att ta ansvar i pensionsfonder. I Ägarpodden resonerar Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi och i finansiell etik vid Göteborgs universitet, kring etik och fondsparande.

Lyssna här:

De senaste decennierna har förväntan på ansvarstagande från fonder och kapitalförvaltare ökat påtagligt. Någon som följt detta noggrant i sin forskning är Joakim Sandberg. Han är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och föreståndare för forskargruppen i finansiell etik i Göteborg, samt professor i ekonomi och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid Rijksuniversiteit Groningen i Nederländerna.

I Ägarpodden resonerar han kring strategierna fondförvaltare kan använda för att uppnå hållbarhet. Han tar avstamp i vårt moraliska tänkande som utgår från symbol och effekt.

– Ska man välja bort de aktiebolag som är ohållbara, välja till de som är hållbara eller försöka förändra de ohållbara till hållbara? Det är en svår vetenskaplig fråga att komma fram till vad som har störst effekt.
Vi måste gå från en situation där hållbarhet kan vara lite vad som helst, vad som säljer. Som forskare försöker jag ta reda på vilken av dessa strategier som har störst möjlighet att göra världen mer hållbar.

I poddavsnittet diskuterar Joakim Sandberg även grundandet av Sustainable Finance Lab. Ett samarbete mellan flera universitet och högskolor i Sverige. Ambitionen är att uppmuntra till mer tvärvetenskaplig forskning kring hållbarhet och finans.

Att ”Identifiera och mäta investeringars faktiska påverkan” är ett område Sustainable Finance Lab ser som avgörande för en hållbar omställning av finansmarknaden.

– Det är lätt att man går på det som är mätbart och ibland kan man missa det som är viktigare. Tyvärr ser vi en tendens till att de analysmetoder man använder för att definiera hållbarhet blir fokuserade på sådan saker som kontroverser i media och det som det pratas om på sociala medier. Det får påverkan på hur hållbarhet definieras och därmed vad fonderna väljer att investera i eller välja bort.

– Det är viktigt att ha ett mer naturvetenskapligt perspektiv på vad hållbarhet är och vilken påverkan investeringar har. Därför vill vi verka för att ta fram bättre mätmetoder.

I avsnittet också om Joakim Sandbergs syn på kapitalägares ansvar, det kollektiva dilemmat och den framtida hållbarhetsforskningen.

Lyssna på avsnittet: