Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

COP21 inger hopp om framtiden

Under min sista dag på COP21 i Paris deltog jag på ett mycket intresserant möte. FN:s generasekreterare Ban Ki-moon öppnade mötet, därefter tog USA:s utrikesminister John Kerry vid och mötet avslutades av Frankrikes energiminister Ségolène Royal. På mötet deltog ett 100-tal vd:ar från världens alla hörn.

Ban Ki-moon talade om vikten av att hålla ett möte där näringslivet deltar tillsammans med representanter för staten och FN. Han lyfte att inställningen och engagemanget från näringslivet har förändrats radikalt sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009.

20151208_Ban Ki-moon2

John Kerry, amerikan som han är och med talets begåvning, höll ett entusiasmerande och engagerande tal. Bland annat poängterade han att regeringar och staten kan bidra med att leverera ett ramverk för hur klimatproblemet ska hanteras, vilket han var hoppfull om att Parismötet skulle leda till. Dock är det näringslivet som ska omsätta ramverket i sina verksamheter för att det ska få en positiv effekt på miljön. Nya energilösningar och produkter måste till!

Han var positiv till hur snabbt han trodde detta skulle ske och sa att han redan nu ser hur företag, konsumenter och investerare har förändrat sitt beteende inom klimatområdet. Ett stort steg är redan taget!

Mötets sista timme ägnade vi till att diskutera utsläppsrätter eller carbon pricing som är det engelska begreppet. Här redogjorde några deltagare för de regionala, redan fungerande prissättningsmodellerna för koldioxid. Andra försökte sig på en bedömning för hur högt priset måste vara för att vi ska nå önskad effekt. Gissningarna rörde sig om allt från 40-50 dollar/ton upp till 100 dollar per ton.

Det vi alla var överens om var att utsläppsrätter är en effektiv form att få till en omvandling från fossila till alternativa energislag. Vikten av att snabbt få till en global marknad och mekanism för att prissätta klimatpåverkan var vi alla eniga om.

Ett annat intressant inlägg gjordes av vd:n för Skypower, världens största producent av solenergi. Han talade förvisso för utsläppsrätter men berättade också om att som ett led i att bidra till utvecklingen av solenergimarknaden i tredje världen har företaget skänkt solceller för hemmabruk till 3 miljoner hushåll ibland annat Kenya och Tanzania.

Avslutningsvis fick vi lyssna till Ségolène Royal som avslutade dagen med att hon är hoppfull inför hur den privata sektorn kommer hantera klimatfrågan och att Franska staten kommer ta sin roll.

Jag känner mig väldigt nöjd med min och AP7:s närvaro på COP21. Speciellt när jag tänker på att vi har ett ställningstagande och ett, utifrån vår roll i samhället, arbetssätt för att agera meningsfullt i klimatfrågan.

Richard Gröttheim, vd AP7