Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet
Louise

Den viktigaste klimatåtgärden

Klimatförhandlingarna har varit intensiva de senaste dygnen och är nästan är i mål, om än lite försenat. Det är många frågor som ska lösas. Är målet två grader, eller 1,5? Vem ska sänka utsläppen mest? Och vem ska betala? Och skulle det gå att enas, är nästa steg minst lika svårt. Hur ska det gå till?

Det är lätt att tappa sugen. Då kan man ändå ta fasta på de saker det finns stor enighet om

Obama carbon pricing

Trevlig helg!

Louise Svensson