Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

How do companies walk the talk för klimatet?

COP21 är inne på sin andra vecka och jag känner mig så här långt nöjd med min vistelse. Under gårdagen hade jag möjlighet att ta del av flera matnyttiga föredrag och paneler som gav mig nya perspektiv. Det viktiga mot slutet av denna vecka kommer dock att vara att parterna enas och skriver på ett nytt klimatavtal.

På sikt är en viktig fråga för oss som universell ägare att klimatpåverkan prissätts, så att aktiemarknaderna fungerar effektivt även utifrån ett klimatperspektiv. En förutsättning för en korrekt prissättning av bolag är att vi har rätt information om bolagens klimatpåverkan. Därför arbetar AP7 för att företag ska bli bättre på att mäta och rapportera sin klimatpåverkan.

Själva mäter och rapporterar vi årligen vårt koldioxidavtryck och nyligen har vi tillsammans med de andra AP-fonderna enats om vilka mått vi ska använda när vi gör våra mätningar.

Under måndagen hann jag med två föredrag,”What will it take to scale up climate-smart investments in emerging markets?” och “How do companies walk the talk on responsible engagement in climate policy?” Båda föreläsningarna var givande och jag tar bland annat med mig att ”investment in solutions” är rätt väg att gå.

Talare

Det var uppenbart att arrangörerna fann det lyckat att involvera den privata sektorn i årets klimatmöte. Denna del av mötet kallats ”Caring for climate- bussiness forum” och jag tycker verkligen att dagen gett mig insikter om hur olika delar av näringslivet runt om i världen måste angripa klimatutmaningen på sina sätt.

Under dagen träffade jag H&M och diskuterade vårt och klädjättens miljöarbete. Jag hade även ett intressant samtal med Volvos hållbarhetsansvarige om transportsektorns miljöutmaningar.

Mot slutet av dagen smög sig en liten fredlig demonstration på, där demonstranterna inte såg att klimatmötet skulle ge tillräckliga resultat.

Demonstration

Jag tycker dock att det ska bli spännande att få se utfallet av avtalet i slutet av veckan, vilket jag är övertygad om kommer att ge oss ett bättre ramverk för hur vi framåt ska agerar för ett bättre klimat.

Richard Gröttheim, vd AP7