Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Hur minskas risken i Såfa med åren?

Nyligen pratade jag med en sparare som undrade hur risken minskas i AP7 Såfa efter åldern samt om det är möjligt att behålla en hög risknivå även om man blir äldre.

AP7 Såfa har en livscykelprofil. Det betyder att risken är åldersanpassad till den enskilde individen och skruvas ner för varje år från och med 56 års ålder. AP7 Såfa har hela innehavet placerat i AP7 Aktiefond tills du är 55 år. Sedan ökar andelen i AP7 Räntefond successivt med cirka tre till fyra procent varje år och andelen i aktiefonden minskar med motsvarande tre till fyra procent. När du är 75 år är risken som lägst i AP7 Såfa och då är innehavet 1/3 AP7 Aktiefond och 2/3 AP7 Räntefond.

Om du inte vill minska risken för varje år kan du välja att byta från AP7 Såfa till AP7 Offensiv som har fördelningen 3/4 AP7 Aktiefond och 1/4 AP7 Räntefond, vilket motsvarar en relativt hög risknivå. Om du istället känner att du vill ligga på en lägre risknivå väljer du AP7 Balanserad med lika delar aktie- och räntefond.

Lycka till!