Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Parismötet – för klimatets skull

Nu riktas återigen världens ögon mot Paris, denna gång med anledning av klimatmötet, COP21. Världsledarna öppnade gårdagen med att tala om vikten av att ta ansvar för klimatet och nödvändigheten om att göra sig fri fossilberoendet.

Som långsiktig pensionsförvaltare har AP7 dragit upp några huvudspår för hur vi arbetar för att möta klimatutmaningen.

Som en universell och aktiv ägare arbetar AP7 aktivt med att påverka de bolag vi äger. Bolagen ska mäta och rapportera sin verksamhets klimatpåverkan. Information utgör en grund för att bolag ska kunna arbeta systematiskt och målstyrt för att minska sina utsläpp, och på sikt utveckla sin affär i linje med en koldioxidsnål ekonomi. Information är också förutsättningen för att marknaden kunna sätta rätt pris på bolagen utifrån de risker och möjligheter som verksamheterna rymmer. Vi förväntar oss också att bolag vi äger inte motarbetar en effektiv omställning genom politisk lobbying.

Vid sidan om ägarstyrningen kan finansbranschen också göra skillnad genom att finansiera lösningar på klimatutmaningen. På lite längre sikt tror vi att det är här investerare kan göra störst nytta för klimatet. Idag har AP7 en bred temainvestering i miljöteknik som i dagsläget uppgår till 1,5 miljarder kronor. Det är en betydande investering i en relativt omogen bransch, men skulle kunna vara ännu lite större om det fanns fler investeringsobjekt. Det har vi skrivit om tidigare och vi vill gärna se nya innovativa finansieringsformer för att kunna kanalisera mer kapital i denna riktning. Det kommer dock kräva utökad samverkan mellan flera samhällsektorer.

AP7 strävar även efter att ta fram ny kunskap, sprida befintlig kunskap och föra samman olika samhällsaktörer i ett offentligt samtal om klimatfrågorna. Vi vill bidra till det konstruktiva samtalet mellan beslutsfattare, näringsliv och investerare. I den mån vi har möjlighet vill vi hjälpa till att överbrygga gapet mellan forskning och praxis inom området hållbara investerare. Tillsammans med ett antal andra investerare har AP7 inför Parismötet tagit fram en steg-för-steg guide för kapitalägare som vill anta en klimatstrategi, Developing an Asset Owner Climate Change Strategy. Guiden ger en översikt över de olika sätt investerare kan att ta klimathänsyn, hantera klimatrisker och aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna.

Nästa vecka kommer AP7:s vd Richard Gröttheim vara på plats i Paris för att tillsammans med andra investerare och bolagsledningar föra dialog om hur näringslivet och finansbranschen kan vara en aktiv del av lösningen.

Charlotta Dawidowski Sydstrand