Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Största gröna vågen i Sverige

I förra veckan bloggade vi om att Finanssektorn kommer att spela en nyckelroll i omställningen till ett fossilsnålt samhälle. Och att omställningen i sig kan innebära att 2020-talet blir inledningen på en ”gyllene era” för gröna obligationer.

Så sent som i förra veckan gav Kommuninvest ut den hittills största gröna obligationen som emitterats i svenska kronor. AP7 var en av investerarna tillsammans med bland annat Folksam och SPP Storebrand. Totalt lånades 5 miljarder upp och orderboken var övertecknad till 13 miljarder kronor, vilket tyder på ett stort intresse från svenska investerare.

Men vad är egentligen en grön obligation?

Enkelt kan man säga att det är räntebärande värdepapper där de upplånade medlen finansierar projekt som främjar miljö- och klimatrelaterade satsningar.

Gröna obligationer är med andra ord ett sätt att öronmärka pengar för projekt som är bra för framtiden. Projekt som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan såsom hållbara byggnader, avfallshantering och vattenrening.

AP7 vill påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle och finansiera lösningar på klimatproblemen inom alla våra tillgångsslag.  Att investera i gröna obligationer är ett sätt att vara med och direkt finansiera satsningar på hållbara projekt inom ramen för räntebärande papper, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, Hållbarhets expert på AP7.

När världens länder i december förra året enades om att hålla den globala temperaturökningen till max 2 grader, eller helst 1,5 grader, var man eniga om att stora investeringar måste göras för att nå klimatmålet. Detta samtidigt som vi behöver gå från de traditionella, fossilbaserade investeringarna och satsa på miljö– och klimatsmarta investeringar.

Gröna obligationer är helt enkelt en möjlighet för institutionella investerare att vara med och bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle genom att placera pengar i projekt som främjar klimatet.

Louise Svensson