Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Vägval för premiepensionen

Utredaren, Stefan Engström konstaterar inledningsvis i sin utredning Vägval för premiepensionen att systemet har positiva egenskaper, men att det kan förbättras. Den beskrivningen sammanfattar väl AP7:s övergripande syn på systemet som har uppfyllt sina tre huvudsyften, högre avkasting förbättrad riskspridning samt större individanpassning av risknivån utifrån olika livssituationer och preferenser.

I AP7:s remissvar förordas det första alternativet (Alternativ 1 – fortsatt stor valfrihet), där ett antal åtgärder för att komma till rätta med identifierade problemen inom premiepensionssystemet föreslås. AP7 ställer sig bakom det alternativet under förutsättning att det omgående genomförs till fullo, att åtgärderna utvärderas och att ytterligare åtgärder vidtas om behovet kvarstår.

Inom Alternativ 1 föreslår utredaren ett antal åtgärder för att komma till rätta med de identifierade problemen:

  • att förvalsalternativet i systemet på ett tydligare sätt ska framhållas för alla som inte själva vill vara aktiva på fondtorget
  • att årliga bekräftelseval införs för nya pensionsrätter
  • att ett avgiftstak för premiepensionsfonder införs
  • att risktagande och fondutbud begränsas
  • att de sparare som är aktiva på fondtorget bär en del av kostnaderna som aktiviteten medför

Motivet till att AP7 förordar en reformering av det existerande systemet är att åtgärderna bedöms kunna ge tillräckligt stora förbättringar, medan en mer omfattande förändring medför betydande osäkerhet om tidplan, genomförande och resultat.

 

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.