Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Del 2 – Ett stabilt och rättvist pensionssystem

Igår konstaterade pensionsexperten Stefan Lundbergh att Sverige, till skillnad från många andra länder, har hanterat finansieringen av den allmänna pensionen och skapat ett stabilt och mellan generationerna rättvist system.

S_Lundbergh2011

Vidare menar han att det inte bara är utformningen av själva systemet som ger stabilitet. Den blocköverskridande pensionsgruppen ger också politisk stabilitet. Pensionsgruppen, som består av företrädare från fem partier (S, M, FP, C och KD), är något unikt. Någon motsvarighet finns inte i andra länder, vilket gör det svårt för andra att kopiera den svenska modellen.

Att det svenska systemet ändå kritiseras från olika håll i Sverige tror Stefan beror på att systemet inte är lika generöst som tidigare. Han förklarar att pensionssystemet inte var hållbart innan reformeringen på 1990-talet gjordes. Det gamla systemet skulle kosta för mycket om tillväxten blev lägre än förväntat. Det gör att vissa tycker att det var bättre förr. De upplever att pensionssystemet blivit sämre, men det kunde ha blivit mycket värre.

I dag har vi ett hållbart allmänt pensionssystem, som är stabilt i sig själv. Staten behöver inte skjuta till några pengar. Det är inte lika generöst som det var tidigare, men det är hållbart och rättvist mellan unga och gamla.

Det stora problemet för många andra länder runt om i världen är att deras pensionssystem kommer att ta en ökande andel av BNP i anspråk. De har väntat för länge med att ta tag i problemen, vilket är en bidragande orsak till att de fått eller står inför en mycket större försämring i dagsläget jämfört med svenskarna för 20 år sedan.

För några dagar sedan presenterade Pensionsgruppen ett antal kommande förändringarna i systemet. Stefan är övertygad om att förändringarna kommer att bidra till att det svenska allmänna pensionssystemet stärks ytterligare.

Det han saknar är en översyn av intjänandetaket. Många tjänar mer än taket och Stefan ser en stor ”förbättringspotential” i att höja taket i det allmänna pensionssystemet som idag inte ger några förmåner för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Stefan har också tankar kring premiepensionen. Här tycker han att Sverige borde snegla på implementeringen av Danmarks ATP-system. I det danska systemet bygger individen upp en “garanterad” pensionsinkomst med en bonuspotential. En sådan lösning skulle vara ett bra komplement till inkomstpensionen. Han har inget emot valfrihet men säger att det är få pensionslösningar som har lyckats bra med att erbjuda meningsfulla valmöjligheter för individerna.

Han anser att man borde erbjuda en välbalanserad “meny” med några få genomtänkta ”rätter” istället för att som idag erbjuda 800 olika ”ingredienser” och låta individen själv komponera sin rätt.

Han skulle också gärna ändra på målsättningen gällande premiepensionen. Han menar att man idag ofta löser ett sparproblem och inte ett pensionsproblem. I och med att vi lägger undan en del av vår lön medan vi arbetar, borde vi se det som att vi sparar till en pensionärslön. Idealt borde pensionärslönen vara lika stabil som den vanliga lönen och räcka hela livet ut. I stället ser många premiepensionen som en hög med pengar där målsättningen är att maximera avkastningen tills den dag då man går i pension. Det är två mycket olika synsätt och att tydligt välja målsättning är det viktigaste beslutet för pensionsgruppen när det gäller premiepensionen, avslutar Stefan.

 

Louise Svensson