Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Fram för en mångfald av (genomtänkta) klimatstrategier

Finansbranschen kan spela en nyckelroll i omställningen mot ett klimatsmart samhälle, och mycket har hänt de senaste åren. Det som sågs som banbrytande klimatinitativ för en investerare för några år sedan ses som självklar praxis idag.

När AP7 formulerade sin klimatstrategi slog vi fast att det är genom vårt inflytande på kapitalmarknaden, som pådrivande ägare i företag och i finansieringen av lösningar som vi kan göra störst skillnad.

En insikt som växte sig stark när vi mejslade fram vår klimatstrategi var att det inte finns några universallösningar. Det finns inte ett arbetssätt som är ”bäst” och som passar alla. Var och en måste utgå från sin värdegrund, sitt syfte, sin roll på marknaden, sin möjlighet att påverka och inte minst sin investeringsfilosofi.

För oss har det varit värdefullt att ställa kontrollfrågan ”Hur bidrar det här till tvågradersmålet?” för att hålla kursen, och för att undvika att fastna i aktiviteter som i värsta fall bara tar kraft och energi från mer verkningsfulla klimatåtgärder.

När vi utvärderade vårt klimatarbete 2015-2017 lät vi en extern part bedöma varje projekt utifrån innovationsgrad och påverkanseffekt. Det gav oss ett bra underlag för att utveckla arbetet vidare mot att skapa klimatnytta.

Idag publiceras rapporten Winning Climate Strategies. Det är organisationen Share Action som intervjuat några av de kapitalägare som fått högst betyg i deras rankning av hur väl investerare hanterar klimatfrågan.

Rapporten bekräftar bilden av att det inte finns någon universallösning att ta till för en investerare som vill bidra till klimatomställningen. Istället erbjuds en mångfald av metoder och byggstenar att inspireras av.

För att skapa ett långsiktigt klimatarbete krävs att man som investerare tänkt igenom sin klimatstrategi. Allt passar inte alla. Och det är bra så.

I ett större perspektiv kompletterar vi varandra. På olika sätt, och tillsammans, kan vi i finansbranschen göra större nytta än var och en för sig.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Hållbarhetsstrateg AP7

Senaste nytt


Marknaden kan vara en bra klimattjänare


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.


Gig-ekonomin - kan bli en pensionsfälla

För många är Gig-ekonomin synonymt med frihet. Men vad få vet är att det kan få ödesdigra konsekvenser. Därför har Förvalt intervjuat Pensionsmyndigheten om vad som gäller.


Hur lurar man hjärnan att spara smart?

Livet är fyllt av frestelser och direkta belöningar. Lär dig att undvika de tankefällor som finns inbyggda i våra hjärnor och fatta finansiella, smarta beslut.