Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Charlotta

Fram för en mångfald av (genomtänkta) klimatstrategier

Finansbranschen kan spela en nyckelroll i omställningen mot ett klimatsmart samhälle, och mycket har hänt de senaste åren. Det som sågs som banbrytande klimatinitativ för en investerare för några år sedan ses som självklar praxis idag.

När AP7 formulerade sin klimatstrategi slog vi fast att det är genom vårt inflytande på kapitalmarknaden, som pådrivande ägare i företag och i finansieringen av lösningar som vi kan göra störst skillnad.

En insikt som växte sig stark när vi mejslade fram vår klimatstrategi var att det inte finns några universallösningar. Det finns inte ett arbetssätt som är ”bäst” och som passar alla. Var och en måste utgå från sin värdegrund, sitt syfte, sin roll på marknaden, sin möjlighet att påverka och inte minst sin investeringsfilosofi.

För oss har det varit värdefullt att ställa kontrollfrågan ”Hur bidrar det här till tvågradersmålet?” för att hålla kursen, och för att undvika att fastna i aktiviteter som i värsta fall bara tar kraft och energi från mer verkningsfulla klimatåtgärder.

När vi utvärderade vårt klimatarbete 2015-2017 lät vi en extern part bedöma varje projekt utifrån innovationsgrad och påverkanseffekt. Det gav oss ett bra underlag för att utveckla arbetet vidare mot att skapa klimatnytta.

Idag publiceras rapporten Winning Climate Strategies. Det är organisationen Share Action som intervjuat några av de kapitalägare som fått högst betyg i deras rankning av hur väl investerare hanterar klimatfrågan.

Rapporten bekräftar bilden av att det inte finns någon universallösning att ta till för en investerare som vill bidra till klimatomställningen. Istället erbjuds en mångfald av metoder och byggstenar att inspireras av.

För att skapa ett långsiktigt klimatarbete krävs att man som investerare tänkt igenom sin klimatstrategi. Allt passar inte alla. Och det är bra så.

I ett större perspektiv kompletterar vi varandra. På olika sätt, och tillsammans, kan vi i finansbranschen göra större nytta än var och en för sig.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Hållbarhetsstrateg AP7