Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

#framtidstankar från Nina Ekelund

De som ständigt är på jakt efter hållbar och klimatsmart affärsnytta – de hejar jag på! Nina Ekelund, Hagainiativet

Nina Ekelund/2050

Nina Ekelund är programdirektör på Hagainiativet, ett nätverk för företag som arbetar aktivt och konkret med klimatfrågan, och är visionär kring hur vi närmar oss ett mer hållbart samhälle. Vi bad henne att svara på några frågor om detta.

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och alla är överens om att finanssektorn har en central roll att spela frågan är vilken?
Det är här pengarna finns, och möjligheten att styra till gröna investeringar – exempelvis i sol- och vindenergi eller cleantech. Här finns också möjlighet att påverka på stämmor så att klimatkrav ställs i de företag som ägs, och att avyttra investeringar i fossila energislag såsom olja och kol. Transparens och mätbarhet är nyckeln till verklig påverkan. Därför bör klimatpåverkan redovisas tydligt så att vi kunder och andra investerare kan göra aktiva val.

Vilken eller vilka tycker du är finanssektorns största framtida utmaningar för att ta sig an klimatutmaningen?
Att förstå att klimatfrågan är en av de största finansiella riskerna som finns att hantera. Det är både mänsklighetens viktigaste överlevnadsfråga och en fråga om att säkerställa framtida välfärd. Stranded assets, dvs. fossila tillgångar som är övervärderade blir inte bara en förlustaffär utan kan stjälpa hela sektorer. Samtidigt behöver man förstå de möjligheter som uppstår i den kolsnåla ekonomin med helt nya sektorer, som skapas redan idag och kommer fortsätta skapas. Det är där investeringarna behövs och det är där som tillväxten kommer att ske.

Vem eller vilka inspirerar dig gällande hållbarhetsfrågor? Vem eller vilka skulle du säga är förgrundsfigurer?
VD:ar, styrelser och ledningsgrupper som tar samhällsansvar och på riktigt bidrar till klimatomställningen inspirerar mig. Till exempel genom att skapa nya hållbara affärsområden eller investera i ny grön teknik, ställa om från olja till förnybart samt energieffektivisera och ständigt vara på jakt efter hållbar och klimatsmart affärsnytta. De hejar jag på!

Vem borde man följa på Twitter om man är särskilt intresserad av den här sortens frågor?
– New Climate Economy, på twitter @NewClimateEcon och gärna oss i Hagainitiativet @Haga_Initiative