Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Hållbarhet och långsiktighet – två viktiga delar i investerarens värld

AP7 är en aktiv ägare som arbetar för ett hållbart samhälle. Att bedriva ett aktivt påverkansarbete mot de egna bolagen är ett av de mest meningsfulla och långsiktiga bidrag en investerare kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. Med mer än 2 500 bolag över hela världen ger det bred effekt på global nivå.

Under 2014 har extra tid och resurser avsatts för att höja ambitionsnivån ytterligare ett steg. Det har bland annat lett till att den normbaserade grundmodellen kompletteras med löpande temaarbete.

Genom att fokusera på några teman i taget ges möjlighet till fördjupning och reflektion inom ett område med relevans för våra investeringar.  Det kan du läsa mer om i vår årsredovisning 2014.

För kapitalförvaltningen var 2014 ett bra år. Såfaspararnas tillgångar ökade med 29,3 procent, vilket kan jämföras med de privata fonderna i systemet som gav 15,1 procent. Att Såfa gått så pass bra förklaras av den stora aktieexponeringen och hävstångens effekt som gett en extra skjuts uppåt.

Samtidigt är det viktigt att påminna om att förr eller senare så vänder börsen nedåt och spararna kommer att få se sina tillgångar minska i värde. Hävstången ger även en extra skjuts nedåt i dåliga tider.

Pensionsförvaltning sker på lång sikt och en realistisk årlig avkastningsnivå över flera decennier ligger på 7-8 procent.

Syftet med premiepensionen är att det ska ge pensionsspararna möjlighet till högre pension. En förutsättning för att det ska ske är att avkastningen på premiepensionen är högre än tillväxten i samhället.

Tittar man på vad premiepensionssystemet gett sedan start så ligger den årliga kapitalviktade avkastningen på 7,1 procent per år, inklusive rabatt. Om värdet istället ökat i takt med tillväxten i samhället, det vill säga i linje med inkomstpensionen, hade den årliga avkastningen under samma period varit 2,4 procent per år.

Vid årsskiftet motsvarade skillnaden i värdeutveckling mellan de två alternativen 230 miljarder, vilket motsvarar 35 000 kronor mer i pensionsbehållning för systemets 6,5 miljoner pensionssparare.

Utifrån det kan jag bara konstatera att den goda utvecklingen på globala aktiemarknader under de senaste åren bidragit till att premiepensionssystemet hittills uppfyllt sitt syfte.

Här kan du ladda ner årsredovisning 2014 och läsa mer om det gångna årets resultat och händelser.

Richard Gröttheim