Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Energirådet uppmanar till ökad kärnkraft

En överraskande slutsats från en organisation som vanligtvis är oklanderligt neutral när det kommer till olika energitekniker. Men i Internationella energirådets (IEA:s) senaste rapport, Nuclear Power in a Clean Energy System, varnar de utvecklade ekonomier för att låta kärnkraftverken drivas mot förfall.

Rapporten som kom ut den 30 maj menar att det krävs kraftfulla incitament från regeringarna att accelerera utbyggnaden av kärnkraften dramatiskt, samt restaurera de nuvarande – annars riskerar koldioxidutsläppen att öka istället. IEA står fast vid att utan kärnkraft skulle övergången till rena energisystem bli mer kostsamt och komplext och till och med hota de globala utsläppsmålen enligt Parisavtalet.

 

Fatih Birol, verkställande direktör i IEA. Foto: IEA

”Vid sidan om förnybara energikällor, energieffektivitet och annan nyskapande teknik kan kärnkraftsindustrin vara ett viktigt bidrag till att uppnå hållbara energimål och förbättra energisäkerheten”, säger Fatih Birol, verkställande direktör i IEA.

Om kärnkraftsnationerna inte agerar riskerar man en brant nedgång av kärnkraftsenergi, rapporten hävdar att det handlar om så mycket som två tredjedelar av kärnkraftskapaciteten före 2040. På den tiden menar artikelförfattarna att de utvecklade ekonomierna kommer riskera att släppa ut 4 miljarder ton koldioxid.

Viktigt att tillägga här för att få förståelse för rapporten är att beräkningen går ut på att man tvingas satsa på kol och gas istället för förnybara tekniker för att klara övergången.

De som ligger i farozonen är i synnerhet USA, Europa och Japan enligt rapporten.

IEA:s studie har dock inte fått stå oemotsagd. Förnybara industrin har redan gått i polemik mot rapporten som de menar är splittrad.

”Det är grovt att hävda att kärnkraft kommer att ersättas med naturgas eller kol eftersom sol, vind och batterier är billigare”, säger Mark Jacobson, professor vid Stanford University till pv magazine, som själv har arbetat i över tio år med att modellera en 100 procentig förnybar energivärld.

Jacobson menar att de pengar som IEA uppmanar regeringarna att pumpa in till kärnkraft skulle bättre användas för att finansiera ytterligare expansion av förnybara energikällor.

”Det är oansvarigt av IEA att främja subventionen av dyra, misslyckande kärnkraftverk istället för att använda sådana subventioner för att finansiera ren förnybar energi, särskilt vind och sol”, säger Mark Jacobson.

Men faktum kvarstår utbyggnaden av de fossilfria teknologierna går för långsamt och samtidigt är ny kärnkraft för dyr att bygga och innebär för stora säkerhetsrisker. Sedan har vi även frågan om hur man ska hantera det radioaktiva avfallet.

Å andra sidan så har vi länder som Kina, Indien och Ryssland som satsar på kärnkraft. Och 2050 satsar Kina på att ha fyra gånger så mycket kärnkraft som idag. Och för Ryssland har kärnkraften blivit en lukrativ exportmarknad. Kärnkraften inte bara tryggar de här ländernas egna energibehov utan är en framgångsrik exportvara.

Men det finns andra orsaker till oro och det hänger inte bara på rädsla men det finns goda skäl till varför varken konsumenter eller investerare vill satsa på kärnkraft. Allvarliga olyckor som Three Mile Island i USA 1979 och Fukushima 2011 har ökat riskuppfattningen. Vid normal drift är kärnkraft en säker energikälla men de olyckor som skett och som åtföljts av förvirring och dålig kommunikation har undergrävt allmänhetens förtroende. Efter senaste serien på HBO om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 kommer oron dessutom att späs på.

 

LÄS MER:

”Det enda som kan rädda planeten är kärnkraft”

Temperaturen ökar – FN vädjar i ny rapport

Kolkraften backar – nytt rekord

Kolkraft: ”Dessa länder kan inte både äta kakan och ha den kvar”

Därför ökar efterfrågan på olja